Raamattukerhokoulutus

Raamattukerhokoulutuksen opetussuunnitelma on ohessa. Koulutuksen päivämäärät ovat avoimia ja koulutusta toteutetaan tarpeen mukaan.
Tiedustele lisää Raamattukoululta.

Raamattukerhokoulutuksen menetelmin on valmistettu alla olevat kerhomateriaalit.
Niitä saa koululta.

Kerho- ja leirimateriaali liimasidoskirjoina
DAAVIDIN ELÄMÄÄ – Paimenpojasta kuninkaaksi
on valmistettu tämän koulutuksen menetelmin.

LUOTA JUMALAAN, JOOSEF! Joosefin elämästä kertova materiaali
on valmistettu tämän koulutuksen menetelmin.

Kirjat maksavat 18 € / kpl + postituskulut


Tilaukset:

HELSINGIN RAAMATTUKOULUN KUSTANNUS OY
Töölönkatu 7 A 3, 00100 HELSINKI
  09 491 667
  toimisto(ät)helsinginraamattukoulu.fi


Raamattukerhokoulutuksesta saat
 ideoita leireille, isojen lasten pyhäkouluun, iltapäiväkerhoihin, perhekerhoihin ja perhekirkkoihin, aamun avauksiin ja rippikouluunkin.
Tämä on evästä, jota haluamme antaa kaikille varhaisnuorten Raamatun opetuksesta kiinnostuneille.

Raamattu on antoisa kirja varhaisnuorillekin, jotka kuuntelevat mielellään Raamatun kertomuksia, miettivät hengellisiä kysymyksiä ja haluavat saada niihin vastauksia.
Lukutaito avaa myös mahdollisuuden tutustua itse sekä Vanhaan että Uuteen testamenttiin.

Kurssilla käsittelemme Raamattua luovasti, toiminnallisin menetelmin, kertomuksin,
näytelmin, pääkohtia rastisuunnistuksin kerraten, ristisanoin, muistolausein ja monin hauskoin keinoin.

Lähijaksoilla tehdään materiaalia, harjoitellaan ja kokeillaan itse erilaisia toimintatapoja.
Samalla ohjaajan oma Raamatun tuntemus lisääntyy ja taidot suunnitella ja toteuttaa erilaisia kerhoja, tapahtumia ja leirejä kasvaa.

Tämä kokonaisuus on syntynyt fil.maist. Anki Arpiaisen ja dipl.ins. Matti Arpiaisen raamattukerhon ideoitten pohjalta. Isojen pyhäkoululaisten ryhmästä he loivat Malmin seurakuntaan (Puistolan kirkolle) yli 20 vuotta sitten innostavan raamattukerhon, joka toimii edelleen.


Miten kurssilla opiskellaan?

Vaihtoehtoisia opiskelutapoja:
A. Koulutus on vuoden mittainen ja vastaa 8 opintopistettä (4 ov). Kurssiin sisältyy kuusi lähijaksoa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa vaihtelevat lähijaksot ja itsenäinen etäopiskelu opettajalle palautettavine tehtävineen. Koulutuksesta saadaan todistus.
B. Koulutuksen voi suorittaa myös vähitellen useamman vuoden aikana osallistumalla eri lähijaksojen opetukseen ja etätehtävien suorittamiseen opiskelijan omien mahdollisuuksien mukaan. Mikäli aiot opiskella tätä vaihtoehtoa käyttäen kullekin lähijaksolle on ilmoittauduttava kahta viikkoa ennen.


Mitä koulutus maksaa?

A. Vuoden koulutuksen hinta on 350 euroa, johon sisältyy lähiopetusjaksot ja etätyöskentelyn ohjaukset, materiaalimaksu ja ruokailut.
B. Vähittäin suoritettuna yksi lähijakso:
Kurssimaksu 68 euroa / jakso
Materiaali 8,50 euroa / jakso
Ruokailu 8,50 euroa / jakso


Tiedustelut:

Helsingin Raamattukoulu
Töölönkatu 7 A 3, 00100 HELSINKI
  09 491 667, tai Marja Heimala-Pelkonen 050 363 3900
toimisto(ät)helsinginraamattukoulu.fi

Kun koulutus alkaa, ilmoitamme tarkemmin ajankohdat. Kurssin sisällöt ovat alla.


A1. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Jeesus parantaa

Sisältö ja tavoitteet:

  • Luomme kokonaiskuvaa Jeesuksen parantamis- toiminnasta. Virkistymme Raamatun äärellä.
  • Tutustumme kerhon pitämisen menetelmiin flanelloihin, raamattusuunnistukseen ja muistolauseiden käyttöön ja valmistamiseen.

Palautetta kurssilaisilta:
Oli hyödyllistä tutustua muistolausekortteihin. Se oli minulle ennalta vieras työväline.


A2. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Jerikon kaupungissa tapahtuu

Sisältö ja tavoitteet:

  • Tutustumme Jerikon monivaiheiseen historiaan tekemällä aikasillan. Näemme, miten Vanha testamentti ja Uusi testamentti on tapahtunut samoilla paikoilla.
  • Tutustumme Vt:n jerikolaisiin Joosuaan, Rahabiin, Elisaan ja Ut:n Bartimaoikseen ja Sakkeukseen. Kertomuksia elävöitämme nukeilla.

Palautetta kurssilaisilta:

Koulutus on monipuolinen. Tärkeää, että taustoihin, kokonaisuuteen ja historiaan perehdytään ja aikaa on pohdinnoille.


A3. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Joulu ja Messias tulee

Sisältö ja tavoitteet:

  • Tutustumme Jeesuksen sukupuuhun ja Betlehemin historiaan ja ympäristöön.
  • Näemme, miten Vanhan testamentin ennustukset täyttyvät Uudessa testamentissa.
  • Hiljennymme musiikkia kuuntelemalla ja saamme virikkeitä joulujuhlan valmistamiseen.

Palautetta kurssilaisilta:

Sukupuuasiaa olisi voinut käsitellä enemmänkin, kun aihe oli minulle vieras. Kiva, kun ihmiset kertoivat spontaanisti eri asioista, kuten enkeleistä.


A4. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Joosef
Sisältö ja tavoitteet:
– Tutustumme Egyptiin ja Joosefin elämänkaareen kertomalla ja valmistamalla siitä näytelmä.
– Mietimme, millainen varhaisnuori on näiden asioiden oppijana.
Palautetta kurssilaisilta:
Tuli taas Raamattu elävämmäksi, nyt Joosefin elämä. Näytelmä opetti uusia näkökulmia Jumalan johdatuksesta. Aina antoisaa tavata muita kurssilaisia.


A5. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Pääsiäinen Jerusalemissa
Sisältö ja tavoitteet:
– Tutustumme karttaa käyttäen Jeesuksen aikaiseen Jerusalemin kaupunkiin.
– Seuraamme pääsiäisen tapahtumia silloin ja läpi Raamatun.
Palautetta kurssilaisilta:
Monipuolinen ja vaihteleva sisältö. Sopivan toiminnallinen, kun sai rakentaa ”yläsalia”. Hyvä, kun sai vihjeitä kirjoista, mitä itse voisi lukea saadakseen lisää tietoa.


A6. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Daavidin palatsissa ja Salomon hovissa,
Psalmit ja Sananlaskut
Sisältö ja tavoitteet:
– Pohdimme juhlan ja pyhän, kirkkovuoden, merkitystä elämän rytmille.
– Opettelemme tuntemaan Raamatun juhlia ja vietämme yhdessä juhlaa.
Palautetta kurssilaisilta:
Hyviä taustatietoja, mielenkiintoisia asioita ja ideoita. Ihanaa, ettei ole pelkkää istumista ja kuuntelemista, vaan elämyksellistä tekemistä.


SYKSY

B1. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Kaivolla tapahtuu
Sisältö ja tavoitteet:
– Tutustumme Raamatun ”kaivokertomuksiin” (Loot, Rebekka, Haagar, Joosef, samarialainen nainen) ja pohdimme veden ja kaivon merkitystä Raamatussa
– Harjoittelemme raamattusuunnistusta ja muistolauseen tekemistä.
Palautetta kurssilaisilta:
Sain arvokasta tietoa kaivosta ja tiedon kertausta vedestä. Oli rohkaisevaa tutustua ja keskustella muiden kurssilaisten kanssa, kuulla heidän kokemuksiaan työstä.


B2. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Alkukertomukset ja esim. Nooa
Tavoitteet:
– Saamme virikkeitä raamattukerhon perustamiseen ja ohjaamiseen.
– Harjoittelemme Raamatun alkukertomusten esittämistä kertomalla ja flanelloja käyttäen.
Palautetta kurssilaisilta:
Kannustavaa, että käydään Raamattuun kiinni ja annetaan aikaa kertomusten sisäistämiseen. Saan täältä uutta intoa työhön.


B3. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Joulu
Sisältö ja tavoitteet:
– Syvennämme kokonaiskuvaa Raamatusta raamattulinnan ja aikajanan avulla.
– Opimme Vanhan ja Uuden testamentin yhteyksiä ja ajallista etäisyyttä näyttelemällä Jesajan aikaa. Samalla saamme ideoita jouluhiljentymiseen.
Palautetta kurssilaisilta:
Sopiva ajankohta orientoitua jouluun. Hauska saada mukaansa valmista opetusmateriaalia. Näytelmä oli mieleenpainuvin.


B4. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Profeetta Elian ja kuninkaiden matkassa
Sisältö ja tavoitteet:
– Tutkimme profeetta Elian elämän vaiheita karttojen avulla. Samalla innostamme kokonaisuuksien löytämiseen.
– Pohdimme, miten saadun tiedon välittäisi varhaisnuorille ja opimme, millainen on raamattukerhon perusvarustus.
Palautetta kurssilaisilta:
Elian elämän vaiheet ja tehtävä kartasta, jossa seurasimme paikkoja puhutteli minua vahvasti Jumalan huolenpidosta.


B5. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Pääsiäinen hiljentää
Sisältö ja tavoitteet:
– Hiljennymme pääsiäisen tapahtumiin. Pohdimme, miten musiikkia voi käyttää hiljentymisen tukena.
– Harjoittelemme nuken käyttöä pääsiäiskertomuksen havainnollistamisessa.
Palautetta kurssilaisilta:
Nukkien valmistaminen ja näytelmän teko oli mieleenpainuvin.


B6. lähijakso

pe klo 14.30–20, la klo 10–18
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin vaelluksella
Sisältö ja tavoitteet:
– Hahmotamme kokonaiskuvaa Raamatusta aikajanan ja sukupuiden avulla.
– Huomaamme, miten Raamatun mainitsemista paikoista on todisteita vieläkin.
– Saamme virikkeitä erilaisiin raamattupeleihin ja kohtien löytämiseen Raamatusta.
Palautetta kurssilaisilta:
Pelien tekeminen oli innostavaa ja samalla Raamattu kävi tutummaksi. Minua kosketti arkisuus kantaisien elämässä.