Sinua tarvitaan!

Temppeliaukion kirkolla on meneillään Apostolien tekojen opiskelusarja.  Pohdin, miten seurakunnan syntyvaiheessa jokaisella jäsenellä oli joku oma tehtävä, omien kykyjensä ja armolahjojensa mukaan.  Kukaan ei ollut pelkkä joo-mies. Tarvitaan, jos tarvitaan.

Vaikkei Helsingin Raamattukoulusäätiön kannatusyhdistys ry olekaan seurakunta, vaan yhdistys ja koulu on koulu, muodostamme silti ihmisten joukon, jolla on sama päämäärä: mahdollistaa Raamatun opiskelua omalla panoksellamme, taloudellisella, henkisellä ja hengellisellä tuella samalla rukouksin kantaen toisiamme sekä kouluamme.

Aikoinaan haastateltiin Unto ja Tuula Mäkistä myyjäisten talkootöissä.  He sanoivat, että Kannatusyhdistyksessä toimiminen on niin kuin olisi suurperheessä, jossa on eri-ikäisiä ihmisiä.  Jokaisella on oma paikka ja oma tehtävä.   Tuula on edelleen aktiivinen ja kantava myyjäisten priimusmoottori, vaikka ahkera Unski onkin jo siirtynyt ajan rajan toiselle puolelle.  Tehtäviä riittää ja kaikenlaisille taidoille on oma paikkansa.

Vanhaan ’Lepään palmumatollani ja rukoilen’ -kirjaan on talletettu ghanalaisten nuorten miesten rukouksia. Eräs niistä kertoo yhdistyksessä toimimisesta.  Rukous puhuttelee meitäkin.   Katkelmia ohessa:

Oi Herra! Oi Jumala! Oi Isä!
Me rukoilemme nyt sinua koko ihmiskunnan puolesta.
Me rukoilemme, että sinun sanasi
tunkeutuisi syvälle ihmisten sydämeen,
jokaiseen sydämeen…
Me rukoilemme meren takana olevien
ystäviemme puolesta,
jotka meidän edestämme rukoilevat
ja uhraavat.
Anna heille sinun runsas siunauksesi…
Me rukoilemme kaikkien tämän maailman
järjestöjen puolesta ja ryhmien
puolesta, jotka huolehtivat
ihmisten hyvinvoinnista.
Sinä tiedät,
että meidän yhdistyksemme – sinun yhdistyksesi– kuuluu myös niihin.
Anna niille voimasi ja apusi.
Sinä tiedät paremmin kuin me,
millaista apua ja millaista siunausta yhdistyksemme
sinulta tarvitsee,
ja kuinka paljon se tarvitsee rahaa ihmisiltä.
Meillä on suuria tehtäviä.
Anna meille, tälle sinun yhdistyksellesi,
viisautta, voimaa ja rakkautta,
niin että me pystyisimme kantamaan vastuumme oikein...

Vastuuta on kannettu vuosien aikana myös järjestämällä antoisia päivätilaisuuksia. On kuultu enkeleistä, Kristuksesta Vanhassa testamentissa, Israelista ja Palestiinasta, Kristuksen kasvoista, Jerikosta, sovituksesta, Raamatun meriaiheisesta sanomasta, rukouksesta, armon kasvattavasta voimasta ja ohjelmassa on ollut useita muita mielenkiintoisia teemoja.  

Tule sinäkin mukaan!

Yhdessä ahertaminen on antoisaa, kun voimavarana ovat lahjaksi saadut elämän eväät. Valoisasti ja aikaansa jakaen ihmiset ovat olleet mukana. Jumala on antanut tehtävän ja työn ilon.

Sinulla voi olla myös joku oma juttu niin kuin Helvillä on ollut enkelit, Taimilla ja Marja-Leenalla pullat, Mirjalla pikkutarkka siivous, Ritvalla, Annukalla, Kristiinalla ja Jormalla laulaminen ja musiikki … Toisitko taitosi Raamattukoulun rakentamiseen?    

Myyjäisistä

Kevätmyyjäiset odottavat työväkeä.  Talkootöitä tehdään 19.–22.3.  Lauantaina  23.3. klo 11-14 on varsinainen myyjäistapahtuma Helsingin Raamattukoululla.  Kutsu kuuluu sinulle sopiviin tehtäviin sen mukaan kuin on mahdollista.  Tiskareita ja siivoojiakin tarvitaan, mutta myös heitä, jotka ottavat tulijat ystävällisesti vastaan.   Pienistä puroista kasvaa virta. Arvostamme suuresti myös rukoustehtävää, silloin jokainen meistä on oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeitten ihmisten luona.   Soita minulle, niin keskustellaan lisää. 

Afrikkalaisten nuorten miesten rukouskirjassa oli lopuksi myös realistinen toteamus:
’On monia, jotka käärivät hihansa ylös...
mutta niitä on vähän, joilla kaiken tämän jälkeen
on likaiset ja känsäiset kädet.
Anna työmme tapahtua todella sinun nimessäsi
ja sinun käskysi alaisena.
Aamen.’

Jäsenyys-asiaa

Tämän kirjeen lopussa on yhdistyksemme viralliset tiedot. Kuten huomaat, Kannatusyhdistyksessä on vähän yli sata henkilöä, lisäksi yhdistykseen kuuluu saman verran ainaisjäseniä.  Tavoitteemme on saada tänä vuonna 20 uutta jäsentä, yksikin uusi ihminen vahvistaa virtaavaa puroa.  Keksitkö sinä henkilön, jota voisit pyytää mukaan?  Jokainen jäsen on lisäksi henkisenä tukena koulun johdolle.  Jäsenyys kertoo, että koulun perustehtävää arvostetaan.  Rukoukset virkistävät ja luovat toivoa siihen, että vielä ihmiset tarvitsevat ravintoa Raamatusta.  

Vuosijäsenmaksu on 20 euroa ja ainaisjäsenmaksu on 200 euroa. Jäsenenä saat Viesti -lehden ja uudet jäsenet saavat koulun kalenterin, jonka ovat suunnitelleet ja ideoineet Sinikka Leikoski-Granlund ja Kari Granlund, niin kauan kuin niitä riittää ja sitten siirrymme koulun suurempikokoiseen taidekalenteriin.  

Jumalan antamasta näystä syntyy uutta.  Tule mukaan puhaltamaan yhteiseen hiileen!  Sinua tarvitaan!

Marja Heimala-Pelkonen, puh. 050-363 3900
puheenjohtaja
Helsingin Raamattukoulusäätiön kannatusyhdistys ry