Tarvitsemme Sinua turvaamaan Raamattukoulun tulevaisuutta

Helsingin Raamattukoulun tehtävänä on saada ihmiset lukemaan Raamattua ja löytämään sieltä voimia elämäänsä. Tätä tehtävää olemme saaneet toteuttaa jo yli 60 vuotta. Ilman ystävien rukousta ja taloudellista tukea tämä ei olisi ollut mahdollista. Kiitos siitä!

Raamattukursseistamme saatu kurssipalaute on ollut todella myönteistä ja rohkaisevaa. Emme pysty laittamaan kaikkia kuluja kurssihintoihin, jotta mahdollisimman moni voisi opiskella Raamattua. Tämän johdosta lahjoitusten ja testamenttien merkitys on suuri koulullemme. Olemme niiden avulla selvinneet tähän saakka. Kiitos niistä!

Tilinpäätöksemme on ollut useana vuonna alijäämäinen. Olemme joutuneet realisoimaan koulun omaisuutta tehtävämme suorittamiseksi. Tilanne on haastava, mutta uskomme, että Jumalan ja ystävien avulla selviämme.

Voisitko harkita lähteä tukemaan Raamattukoulua esimerkiksi säännöllisesti tapahtuvin kuukausilahjoituksin esim. 20-50 € tai muulla sopivaksi katsomallasi summalla. Näin voimme huolehtia siitä, että koulun toiminta jatkuu häiriöttä ja ihmiset saavat edelleen opiskella Raamattua.

Kiitämme kaikesta jo antamastasi uskollisesta tuestasi ja toivomme ja rukoilemme sinulle ja läheisillesi virkistävää ja Herran siunaamaa kesää

Marko Mattila
Helsingin Raamattukoulusäätiön hallituksen pj., sairaalapastori

Jari A. Jolkkonen
toiminnanjohtaja, pastori

Psalmi 40:17a ” Minä olen köyhä ja avuton, mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen.”

Mahdollisen taloudellisen tuen voi maksaa näillä tiedoilla:
Saaja: Helsingin Raamattukoulusäätiö
Tili: FI82 1745 3000 0191 43
Viitenro: 140096

Rahankeräyslupa RA/2017/679 ajalle 1.7.2017-30.6.2019, koko maa poislukien Ahvenanmaa, myöntänyt Poliisihallitus 29.6.2017. Kerätyt varat käytetään kaikille halukkaille suunnatun monimuotoisen Raamatun opetuksen järjestämiseen ja vapaaehtoisten ohjaajien kouluttamiseen varhaiskasvatukseen ja aikuistyöhön.