Pauli Hynninen

PauliHynninenPauli Hynninen on Espoossa asuva tämän vuoden Raamatun monimuotokurssin opiskelija. Pauli on siirtynyt hiljattain eläkkeelle luokanopettajan tehtävästä. Luokanopettajan työn hän koki mielekkäänä. Pauli kokee, että luokanopettajana oli mielenkiintoista ja palkitsevaa opettaa Raamattua, varsinkin kun on voinut kertoa VT:n ja UT:n kertomuksia. Palaute on ollut palkitsevaa. Esimerkiksi eräs murkkuikäinen, kuudesluokkalainen poika sanoi vanhempien tapaamisessa, että ”ussa on koulun mielenkiintoisin aihe”. Pauli toteaa, että Raamatun kertomusten avulla kohtaa nuorten tarpeita ja se antaa heille elämän leipää.

Helsingin Raamattukoulun toimintaan Pauli tutustui jo 1970-luvulla Töölön kirkossa Seppo Kankaan luennoilla. Helsingin Raamattukoulun yhteydessä toimivan Miesfoorumin toimintaan Pauli on osallistunut yli 15 vuotta ollen mukana Elämä muutoksessa -ryhmässä ja seminaarien järjestämisessä. Miesfoorumin toiminta on ollut hänelle merkittävää oman rakentumisen ja eheytymisen kannalta. On voinut käydä omaa elämän historiaa läpi ja olla vertaistukena toisille. Saunailtojen järjestäminen on hänelle ollut mieluista.  Myyjäisviikolla hänet tunnetaan vastuullisesta pullan paistajan tehtävästä.

Eläköityminen on tuonut Paulille vapautta. ”Voi valita mieluisia asioita eläkkeellä”, hän toteaa. Pauli päätti eläkkeellä panostaa Raamatun opiskeluun. Hän totesi, että Raamatun opettamisen taidosta ei ole kovin paljon hyötyä, jos ei tunne Raamatun sisältöä. Raamatun monimuoto-opiskelun konsepti vastasi tähän tarpeeseen ja opiskelu on hänen mielestään ollut antoisaa, erityisesti monimuotoisuus.

Monimuotokurssilla olevat kysymykset ja etätehtävät ohjaavat lukemista. Hän on pitänyt tärkeänä, että saa palautetta tehtävien pohtimisesta. Kokonaisuuksien lukeminen on häntä viehättänyt. Hän on pitänyt keskusteluista ja vuorovaikutuksesta etätehtäviin liittyen sekä yhteisöllisestä tavasta opiskella Raamattua. Hän on myös pitänyt positiivisesta ilmapiiristä kurssilla. Välillä on lukemista ollut paljonkin kurssin aikana.

Jari A. Jolkkonen