Jorma Reinikaisen haastattelu

JormaReinikainen300Onnittelut 70-vuotispäivän johdosta. Olet nyt toiminut 21 vuotta Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumin vastuunkantajana ja siitä 19 vuotta sen vetäjänä. Minkälaisia muistoja on sinulle tästä toiminnasta jäänyt?

Tässä iässä ja näin pitkään ja samalla merkityksellisen elämäntehtäväni suoritettuani katselen tällä hetkellä sekä taakse että eteenpäin. Taaksepäin katsoessani, pohdin mikä on ollut se aikaansaannos, johon Jumala minut aikoinaan kutsui ja mikä merkitys sillä on ollut osallistujille ja mikä merkitys sillä mahdollisesti on Raamattukoululle.

Kun Miesfoorumin ja Elämä muutoksessa -toiminnan vetäjän roolissa tekemisiä katsoo taaksepäin, niiden tuloksista nousee ensimmäisenä mieleen kiitollisuus siitä hyvästä osasta, jonka olen saanut, kun olen voinut olla toteuttamassa Jeesuksen näkyä, jonka hän pani Raamattukoulun kohdalla liikkeelle jo ennen 2000-luvun taitetta.

Vuosituhannen vaihteen Raamattukoulun tiukassa taloudellisessa tilanteessa jouduttiin kehittämään uutta. Tämän pohjalta syntyi uusi Raamatun monimuoto-opiskelu Marja Heimala-Pelkosen johdolla. Jo ennen tätä, Jumala oli pannut Marjan sydämelle ajatuksen ja rukouksen miesten saamiseksi koulun toimintaan. Tuohon aikaan, Hän liikautti minut, joka olin ajautunut etäälle Jumalasta omassa elämässäni kutsumalla minut Kansan Raamattuseuran aivan uuteen toimintaan Jyväskylässä. Kyseessä oli miesten Pietarin kilta, ja näin tulin tietämättäni vedetyksi sisälle kristillisen miestyön äärelle ja ytimeenkin. Sen jälkeen johdatus tälle paikalle piti sisällään sekä uraputken katkaisun että täyspysähdyksen. Jälkimmäinen piti sisällään työstä uupumisen tunnistamisen ja toipumisen.  Tämän kaiken keskellä tuli sitten voimakas Jumalan kutsu Pyhän Hengen kautta lähteä rakentamaan uutta toimintakokonaisuutta Raamattukoulun perinteisen opetustoiminnan rinnalle.

Eteenpäin katsoessani, mietin mitä voisi vielä olla edessä tässä iässä. Löytyykö vielä jotakin tärkeää? Elämä Muutoksessa -toiminnan vetäjänä olen ollut kokemusasiantuntijana ja esimerkkinä ryhmille siitä, että merkityksellinen elämäntehtävä voi olla totta ja mahdollista löytää Jumalan johdatuksessa. Tämä perustuu Jeesuksen lupaukseen, kun Hän sanoo: ”Minä annan teille elämän ja yltäkylläisyyden.”

Olet pitkään vetänyt myös Elämä muutoksessa ryhmiä Miesfoorumin toiminnan yhteydessä. Haluaisitko tuoda jotain ajatuksia tästä työstä? Mikä on ollut mielestäsi parasta tässä toiminnassa?

Elämä Muutoksessa -ryhmässä jaoimme hiljakkoin toisillemme toiveita ja unelmia, joita kukin meistä halusi omassa elämässään toteutuvan. Silloin havaitsin, että oma listani oli kovin runsassisältöinen. Kärkeen nousivat oman laulun lahjan kehittäminen ja käyttäminen sopivissa palvelupaikoissa. Toisena yhtä tärkeänä nousi halu saada keskustella ja paneutua aiempaa syvällisemmin Raamatun tapahtumiin.

Kun olin vastannut myöntävästi tulevani mukaan Raamattukoulun miesten seminaarien suunnittelutiimiin, alkoi tapahtua. Lyhyesti sanottuna Jumala antoi näyn siitä, mitä kokeneet kristityt miehet – samalla lailla kuin minä – elämän varrella epäjatkuvuuskokemusten haavoittamat – tarvitsevat eheytyäkseen ja mitä tukea he tarvitsevat siinä kaipauksessa, että voisivat Jumalan johdatuksessa löytää oman merkityksellisen elämäntehtävänsä tai hengellisen palvelupaikkansa kaiken työhön, perheeseen ja arjen huoliin liittyvän puurtamisen ja ponnistelun ohessa tai sen jälkeen.

Kun nämä näky oli minulle selkiintynyt, tulivat myös resurssit. Jumala johdatti minulle eri tiimeihin vastuunkantajia ja varusti toimintamme sekä terapiatyön ammattilaisilla että profeetallisella tuella. Minä sain ottaa laulun lahjani käyttöön. Esiin kasvoi myös johtamisen armolahja, jonka olemassaolosta en ollut tietoinen. Työelämässä ja aikuisopintojen kautta hankkimani strateginen osaaminen oli avaintaito Miesfoorumin, Mustin ja Elämä Muutoksessa toimintamuotojen rakentamisessa ja suuntaamisessa eri kehitysvaiheesta toiseen.

Suurin ilon aiheeni on ollut kouluttaa rinnalleni kaksitoista erittäin kokenutta, taitavaa ja kypsää mentoria. Yhtä suuri ilo on koitunut siitä, kun erittäin vaikeissa ja pitkään kestäneissä elämän koettelemuksissa olleiden miesten kohdalla on tapahtunut käänne parempaan. Asiat ovat alkaneet seljetä ja elämä on asettunut parempaan uomaan – joskus nopeammin, joskus asteittain, melkein huomaamatta.

Ilokseni sain vuosi sitten perustamaani Elämä muutoksessa Raamattuklubiin mukaan joukon EM-mentoreita. Klubissa työskentely on ollut erittäin innostavaa ja avaavaa, kun kukin jäsen on tuonut keskustelussa omia löytöjään Raamatun äärellä yhteiseksi rikastuttamiseksi.

Näin jälkikäteen tarkasteltuna näen Jumalalta saamani kutsun apostolisena tehtävänä rakentaa Raamattukoulun yhteyteen jotakin, mikä Jeesuksella itsellään oli mielessään panna liikkeelle kriisivaiheen yhteydessä. Niinpä mieleeni nousi halu haastaa koulun päättäjät pohtimaan, mitä tämä miesten kristillissosiaalinen toiminta pitää sisällään itse koulun perinteisen opetustoiminnan kannalta ja voisiko niitä löytöjä ja kokemuksia hyödyntää esimerkiksi siihen, miten koulun toimintaan voitaisiin ehkä liittää kristillissosiaalinen toiminta naisille.