Kiitokset lahjoituksista

Helsingin Raamattukoulusäätiön hallitus kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka olette ottaneet osaa Helsingin Raamattukoulun taloustalkoisiin ja lahjoittaneet Raamattukoulun työhön varoja. ”Raamattukoulun talouden talkoot” -keräys tuotti 15.11.2018 – 31.1.2019 välisenä aikana hieman yli 16 000 €. Tällä saamme noin neljäsosan katettua vuosittaisesta alijäämästä. Kannustamme edelleen jatkuvaan esim. kuukausittaiseen lahjoittamiseen tai niin kuin sinulle sopii. Käytämme varoja Raamatun opettamiseen liittyen. Helsingin Raamattukoulun rahoitus perustuu huomattavassa määrin vapaaehtoisiin lahjoituksiin. 

Kannatusmaksutjakolehdit2018