Helsingin Raamattukoulusäätiön kannatusyhdistys ry:n kertomus toiminnasta 1.7.2018 – 30.6.2019

HALLINTO
Yhdistyksen johtokuntaan ovat toimintakauden aikana kuuluneet:     
Marja Heimala-Pelkonen, puheenjohtaja
Päivi Dhole
Rainer Falenius
Tuulikki Hildén, varapuheenjohtaja
Pirjo Kankainen
Anita Malin, sihteeri
Taimi Pihlaja, 27.11.2018 asti
Eeva Porvali
Sinikka Salminen
Päivi Vilenius, 28.11.2018 alkaen

Erovuorossa olevat jäsenet Rainer Falenius, Marja Heimala-Pelkonen ja Päivi Dhole valittiin yksimielisesti uudelleen. Taimi Pihlaja toivoi voivansa jäädä pois kannatusyhdistyksestä, joten hänen tilalleen valittiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi Päivi Vilenius.

Toiminnantarkastajiksi valittiin akateeminen sihteeri Aino Konttinen ja hallinnon asiantuntija Merit Lemminki sekä varatoiminnantarkastajiksi Akseli Valkonen ja Jukka Vaulasvirta.

JÄSENET
Vuosijäsenmaksun ovat toimintavuoden aikana maksaneet 84 henkilöä, ainaisjäsenmaksun 3 henkilöä, jäsenmaksut yhteensä 2 280 €.

TALOUS
Toiminnasta on saatu tuottoja seuraavasti:
Kahvi- ja lounastilaisuuksien tuotot                     579,00
Jäsenmaksut                                                    2 280,00
Myyjäiset                                                         12 623,00
Lahjoitukset                                                      2 346,00
Yhteensä                                                        17 828,00

Raamattukoulun käyttöön kannatusyhdistys on luovuttanut 14 100 €.
Kannatusyhdistyksen kirjanpitoa on hoitanut yo-merkonomi Hannamarja Lehmuskanta.


TOIMINTA
Helsingin Raamattukoulusäätiön kannatusyhdistys ry:n tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Helsingin Raamattukoulusäätiötä. Tätä tehtävää varten yhdistys järjesti joulumyyjäiset 17.11.2018 ja kevätmyyjäiset 23.3.2019 perinteiseen tapaan.  Kannatusyhdistys vastasi 7.10.2018 koululla järjestetyn kahvi- ja raamattuhetken ”Avara armo” ja 27.4.2019 pidetyn musiikkimatinean kahvitarjoilusta. Myyjäisten valmistelu ja toteuttaminen on viikon mittainen toiminnallinen ja puuhakas tapahtuma. Se yhdistää ihmisiä ja opettaa tekijöille uusia taitoja. Kävijöille, erityisesti töölöläisille, myyjäiset on odotettu ja kaunis tapahtuma. Myyjäisten mainostusta hoidettiin myös Radio Dein kautta. Lukuisat vapaaehtoiset osallistuivat ruoka- ja leivonnaistuotteiden valmistukseen.  Samoin saatiin lahjoituksena erilaista tavaraa sekä aineksia leipomiseen.

Kannatusyhdistys toimii Raamattukoulun hengessä ja haluaa omalla toiminnallaan olla mahdollistamassa koulun opetustoimintaa.

Kuluneesta toimintakaudesta kiittäen Kannatusyhdistyksen johtokunnan puolesta

Marja Heimala-Pelkonen, puheenjohtaja               Anita Malin, sihteeri


KANNATUSYHDISTYKSEN KUULUMISIA

Vuosikokous pidettiin 27.11.2019, jolloin erovuorossa olleet jäsenet Anita Malin ja Eeva Porvali valittiin yksimielisesti uudelleen. Pirjo Kankaisen tilalle valittiin Mauno Juvonen.

Helsingin Raamattukoulusäätiön kannatusyhdistyksen johtokunnan
kokoonpano vuodeksi 2019–2020 on seuraava:

Puheenjohtaja Marja Heimala-Pelkonen, sihteeri Anita Malin.

Muut jäsenet: Päivi Dhole, Rainer Falenius, Tuulikki Hildén, Mauno Juvonen, Eeva Porvali, Sinikka Salminen ja Päivi Vilenius.

Toiminnantarkastajiksi valittiin hallinnon asiantuntija Merit Lemminki ja akateeminen sihteeri Aino Konttinen sekä varatoiminnantarkastajiksi Akseli Valkonen ja Jukka Vaulasvirta.

Jäsenmaksu päätettiin vuosikokouksessa pitää ennallaan: 20 euroa vuodessa tai ainaisjäsenmaksu 200 euroa.

EnkelikoruEnkeliheijastinTämän tilivuoden (1.7.2019–30.6.2020) jäsenmaksun voit suorittaa Helsingin Raamattukoulusäätiön kannatusyhdistys ry:n tilille FI19 8000 1800 3765 85 (viitenro 147170), jos et ole sitä vielä suorittanut. Jos et ole vielä jäsen, voit liittyä jäseneksi maksamalla vuosijäsenmaksun. Jos haluat vain tukea koulumme toimintaa jäseneksi liittymättä, merkitse tiedonantoihin: lahjoitus. Viime vuonna saimme 10 uutta jäsentä ja 3 ainaisjäsentä. Uudet jäsenet saavat enkeliheijastimen ja uudet ainaisjäsenet Helvi Arajärven suunnitteleman pikkuenkelin. 
Jäsenenä olet hyvin tärkeä kannustaja koulullemme!