Seuraavien kysymyksien avulla voit testata, kuinka hyvin tunnet pääsiäisen tapahtumia ja samalla tulee kerrattua monia  yksityiskohtia.


1. Minkä merkin perusteella opetuslapset löysivät talon, jossa Jeesus halusi viettää pääsiäisaterian? (Mark. 14:13)
A: Aasin varsa
B: Laulava kukko
C: Vesiruukkua kantava mies
D: Kiehuva pata

2. Jeesus pesi opetuslasten jalat, koska (Joh. 13:14-15)
A: Ne olivat likaiset
B: Niin oli tapana
C: Antaakseen esikuvan
D: Osoittaakseen heille rakkauttaan

3. Puro, joka virtaa lähellä Öljymäkeä on nimeltään (Joh. 18:1)
A: Kerit
B: Jordan
C: Hinnom
D: Kidron

4. Kun Jeesus rukoili Getsemanessa, hän kehotti opetuslapsiaan (Matt. 26:41)
A: Turvautumaan omaan voimaan ja viisauteen
B: Pyytämään apua virkavallalta
C: Valvomaan ja rukoilemaan, etteivät joutuisi kiusaukseen
D: Tutkimaan kirjoituksia

5. Juudas Iskariot sai palkkioksi Jeesuksen kavaltamisesta (Matt. 27:3)
A: Pellon
B: 30 hopearahaa
C: Paikan neuvostossa
D: Ylipappien suosion

6. Maaherra Pilatuksen vaimo lähetti miehelleen viestin kesken oikeudenkäynnin, koska (Matt. 27:19)
A: Hän ei pitänyt Jeesuksesta
B: Hän pelkäsi Barabbasta
C: Hän näki pelottavan unen
D: Kaupasta piti ostaa maitoa

7. Kenet Pilatus vapautti Jeesuksen sijaan? (Matt. 27:21-22, Luuk. 23:19)
A: Kapinan ja murhan takia vangitun
B: Kaksi vankia
C: Barabbaksen
D: Bartolomeuksen

8. Miten Jeesuksen saama tuomio muutti Pilatuksen ja Herodeksen suhdetta? Heistä tuli…(Luuk. 23:11-12)
A: Ystävät
B: Viholliset
C: Jeesuksen seuraajia
D: Salaliittolaiset

9. Mitä sotilaat eivät tehneet Jeesukselle? (Joh. 19:33)
A: Ruoskineet häntä
B: Herjanneet häntä
C: Murskanneet hänen sääriluutaan
D: Lävistäneet häntä keihäällä

10. Mitä Jeesus sanoi ristillä? (Joh. 19:30, Matt. 27:46)
A: Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen
B: Se on täytetty
C: Minä olen tie, totuus ja elämä
D: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit

11. Miten sotilaat ratkaisivat ongelman siitä, kuka saisi pitää Jeesuksen paidan? (Joh. 19:23-24)
A: Sotilasarvon perusteella
B: Painimalla
C: Koon perusteella
D: Arpomalla

12. Mitä sadanpäällikkö sanoi, kun näki Jeesuksen kuolleen? (Matt. 27:54)
A: Tämä oli todella rosvo
B: Ei mitään
C: Tämä oli todella Jumalan poika
D: Pilkkasi edelleen

13. Kenelle opetuslapsista Jeesus antoi tehtävän huolehtia äidistään? (Joh. 19:27)
A: Pietarille
B: Johannekselle
C: Jaakobille
D: Matteukselle

14. Joosef Arimatialainen (Matt. 27:57, Joh. 19:40)
A: Oli neuvoston jäsen, rikas mies
B: Pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä
C: Toi mirhaa ja aloeseosta hautaamista varten
D: Asetti Jeesuksen ruumiin hautakammioonsa

15.Kenelle Jeesus ilmestyi ensimmäisenä ylösnousemuksensa jälkeen? (Matt. 28:1-9)
A: Maria Magdala
B: Pietari
C: Klopas
D: Tuomas

16. Kenelle Jeesus ilmestyi Emmauksen tiellä? (Luuk. 24:18)
A: Kleopakselle
B: Simonille
C: Taddeukselle
D: A ja B

17. Oliko arimatialainen Joosef…? (Mark. 15:43)
A: Neuvoston jäsen
B: Kalastaja
C: Puuseppä
D: Rabbi

18. Mikä oli Hannaksen sukulaissuhde Kaifakseen? (Joh. 18:13)
A: Serkku
B: Isä
C: Appi
D: Vävy

19. Minne kaksi opetuslasta olivat matkalla, kun Jeesus liittyi heidän seuraansa ylösnousemuksensa jälkeen, mutta he eivät tunnistaneet häntä? (Luuk. 24:13-15)
A: Betaniaan
B: Sykariin
C: Beteliin
D: Emmaukseen

20. Kenelle Jeesus sanoi: ”Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe”? (Joh. 20:28-29)
A: Pietarille
B: Jaakobille
C: Tuomakselle
D: Johannekselle

Jeesuksen hauta 

Oikeat vastaukset: 1C, 2C, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A ja C, 8A, 9C, 10 B ja D, 11 D, 12 C, 13 B,
14 A ja D, 15 A, 16 A, 17 A, 18 C, 19 D, 20 C

Jos sinulla oli 18 tai enemmän oikein, niin tunnet pääsiäisen tapahtumat erittäin hyvin.

Jos sinulle oli vähintään 16 oikein, tunnet melko hyvin pääsiäisen tapahtumat.

Kaikille vastanneille Raamatun opiskelusta voisi olla hyötyä esimerkiksi Raamatun monimuoto-opiskelussa.