Hannu Äimänen

Rukouksesta

”Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle: ´Anna minulle juotavaa`, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä.” (Joh. 4:10)

Ensimmäinen rukousta koskeva sana Raamatussa on ”huutaa” (1. Moos. 4:26). Jumalalle saa huutaa. Seuraavassa joitakin ajatuksia ja periaatteita rukouksesta:

  1. Kolmenlaisia rukouksia

Tavallinen” rukous, taistelurukous, esirukous. Lisäksi sanaton, ”kontemplatiivinen” rukous.  Tavallinen rukous on jokaisen rukoilijan käytössä. Taistelurukoilija menee askelta pitemmälle: rukoilija rukoilee ehkä pitkänkin aikaa, mutta ei ole sidottu odottamaan vastauksen saapumista. Hän ei myöskään ole vastuussa siitä, että lopputulos saavutetaan. Esirukoilijalla on Jumalan edessä jollain tai useammalla elämän alueella (esim. sairauksien) tietty asema saada rukousvastauksia. Siksi esirukoilija on vastuussa siitä, että rukous viedään loppuun ja tietty tulos saavutetaan.

Kun rukoilet, kysele omaa kutsumustasi rukoilijana.

Ole Hallesby on klassikkokirjassaan ”Rukouksen ihmeellinen maailma” esittänyt yksinkertaisen periaatteen: kerro Jeesukselle tarpeesi ja anna Herran sen jälkeen tehdä, mitä hän haluaa. Tästä on esimerkkinä Jeesuksen äiti Maria. Kun Kaanaan häissä loppui viini, Maria meni Jeesuksen luo ja sanoi yksinkertaisesti ”Heillä ei ole viiniä” (Joh. 2:3). Tämän jälkeen oli Jeesuksen asia tehdä, mitä hän halusi. Ja Jeesus muutti veden viiniksi.

Munkkivuoren kirkossa Helsingissä tätä periaatetta on sovellettu vuosikymmeniä lehtori Ulla-Christina Sjömanin ”tiistaiperhe” illoissa. Rukousaiheet on koottu koreihin ja Ulla-Christina on vienyt ne muiden edustajina alttarille ja pyytänyt yhdessä seurakunnan kanssa eri aiheiden osalta ”Herra kosketa”.

Rukous on avuttomia varten. Kerrot Jeesukselle, missä tunnet itsesi avuttomaksi. Kolkutat Isän sydäntä. Avuttomuus ja usko kuuluvat yhteen. Sinulla on tarpeeksi uskoa, kun avuttomana käännyt Jeesuksen puoleen. Anna Jumalan ensin rakastaa sinua, niin seurauksena on halu rukoilla. Isällä on hellä sydän.

  1. Miksi rukoilla?

Syvimmiltään rukous kirkastaa Jumalan nimeä. Rukousta ei korvaa mikään. Jokainen uskova on kutsuttu rukoilemaan. Rukouksen tarkoituksena on saada rukousvastauksia. Rukousta tarvitaan, jotta suhteesi Jumalaan kasvaisi. Rukoileminen on Jumalan tahto. Teet yhteistyötä Jumalan kanssa. ”Sillä Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille.” (Aam. 3:7)

Tarvitaan muurinvartijoita. ”Sinun muureillesi, Jerusalem, minä olen asettanut vartijat. Älkööt he vaietko hetkeksikään, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka muistutatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa.” (Jes. 62:6)

Jeesus rukoili aina Jumalan tahdon mukaan. Kun tiedät Jumalan tahdon, alat rukoilla sitä. ”Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen: jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä tahansa anommekin, tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä anoneet.” (1. Joh. 5:14-15)

  1. Kurinalainen rukous

Jumala on Pyhä. Kurinalainen rukous lähtee aina armosta, tuo Jumalalle ensin hätäsi. Ps. 62:9: ”Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme.”

Jokainen uskova on kutsuttu rukoilemaan, jotta Jumalan tahto tapahtuisi. Saamme siinä määrin kuin pyydämme.

Suuntaa mielesi taivaallisiin. ”Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkääkä siihen, mikä on maan päällä.” (Kol. 3:1-2). Taistelu käydään aina ajatus- ja mielemme maailmassa. John Wesley sanoi: ”Jumala ei tee mitään, ellemme rukoile. ”Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiihkoilette mutta ette voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, mutta teillä ei ole, koska ette ano.” (Jaak. 4:2).

Kyse on taistelusta. Hyväksi rukoilijaksi tullaan vain rukoilemalla. Täytä mielesi Jumalan sanalla. Ulla-Christina Sjöman sanoi, ettei hän aamulla seurustele kenenkään kanssa ennen kuin hän on seurustellut Herran kanssa. Hiljaisuus on tärkeä keskittymiselle. Jeesus sanoi: ”Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.” (Matt. 6:6). Etsi itsellesi hyvä rukouspaikka ja -aika. Pyri säännölliseen rukoukseen. Eräs nainen löysi kotoaan vaatehuoneen, johon hän toi lampun ja rukoili siellä, koska koti oli niin pieni, ettei siellä ollut muuta häiriötöntä paikkaa. David Wilkerson sanoi, kun Yhdysvaltain presidentti soitti, ettei hän tule nyt puhelimeen, koska hän puhuu juuri Kuninkaan kanssa.

Kun rukoilet, kannattaa muistaa, että rukous lähtee aina armosta. ”Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. ”(Hepr. 4:16) ”Jeesus luona armopöydän sinut löydän…..”

  1. Mitä rukous on?

Hengitystä. Kun luet sanaa, hengität sisään, kun rukoilet, hengität ulos. Rukous on kuin dynamiitti (Apt 1:8 ”dynamis”), joka kovertaa kallion. ”Cutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo” (pisara kovertaa kiven, ei voimalla, vaan usein putoamalla).

4.1. Jumalan tahdon mukaista, ts. Jumala tahtoo, että rukoilet. Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti, minä sanon teille: mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että ilonne olisi täydellinen.” (Joh. 16:23-24) Jumala haluaa antaa sinulle iloa rukoilemisesta ja rukousvastauksista. Hän tahtoo tulla hätäämme ja antaa kaiken mitä tarvitsemme. Joku on sanonut: ”Missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta, missä on vähän rukousta, siellä on vähän siunausta, missä ei ole lainkaan rukousta, siellä ei ole lainkaan siunausta.”

Rukoile ”täsmärukouksia”, ts. yksilöi, mitä pyydät. Eräs mies oli aina halunnut omaa asuntoa. Kerran hänen luokseen tuli hänen tyttärensä ja tämän poikaystävä. He etsivät asuntoa itselleen. Mies innostui ja kysyi, minkälaista? Tyttö selitti, että sen piti olla kooltaan niin ja niin suuri, sen tuli löytyä siltä ja siltä alueelta ja sen piti olla sen ja sen hintainen. Mies sanoi ”Rukoillaan!”.  Muutaman päivän päästä mies tuli innoissaan asunnon avaimet mukanaan. Oli löytynyt juuri rukouksessa mainittu asunto. Tytär ei tahtonut uskaltaa mennä siihen, kun ei tohtinut uskoa sitä todeksi.

Kiitä Herraa. Se on mieluista Jumalalle. Hän on aina kaiken kiitoksen ja ylistyksen arvoinen.

Hätä on paras rukouksen opettaja. Toimistostani oli kerran rahat loppu. Ahdistuneena vein asian Herralle. Herra sanoi ”mene asemalle evankelioimaan”. Menin ja tein niin. Silloin eräs mies sanoi minulle ”saanko laittaa vähän rahaa tilillesi?”. Kieltäydyin. Mutta muutaman päivän sisällä sain hoitaakseni monta asianajotehtävää ja sain kaikki rahantarpeeni tyydytetyksi. Luther sanoi ”Jumala on se, jolta meillä on oikeus odottaa kaikkea hyvää ja jota meidän tulee rukoilla kaikessa hädässämme.”

Rukoile Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Etsi sanasta Jumalan tahtoa ja perustele rukouksesi sanalla.

Rukous on avuttomia varten. Pienen lapsen iltarukous oli ”Siunaa Taivaan Isä ruokamme.” Vanhemmat kuuntelivat vieressä liikuttuneina. Jumala tunsi lapsensa mielen.

4.2. Jumalan etsimistä. Etsi Isän hellää sydäntä. Esirukoilija Yrjö Myller sanoi 90 % hänen rukouksistaan olevan Jumalan etsimistä ja 10 % pyytämistä.

Etsi Jumalan kasvoja. Ps. 27:8: ”Sydämeni vetoaa sinun sanaasi: Etsikää minun kasvojani”. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Psalmeissa Jumala kumartuu puoleesi ikään kuin kahvikuppikeskustelussa.

”Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.” (Ps. 100:4) ”Kuitenkin sinä olet Pyhä, sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä.” (Ps. 22:4)

”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui puoleeni ja kuuli avunhuutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, upottavasta liejusta. Hän asetti jalkani kalliolle ja vahvisti askeleeni.” (Ps. 40:2-3)

Rukoile valvoen. Ja pyydä puhdasta sydäntä. ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.” (Matt. 5:8)

4.3. Jeesuksessa pysymistä. Perussääntö: Joh. 15:7,5 Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille.” ”Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään.” 1. Joh. 2:6: ”Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi.” 1. Joh. 3:22: ”Ja mitä tahansa anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista.” Pysyt Jeesuksessa, kun pysyt hänen sanassaan.

 

  1. Kolkuttakaa

”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” (Matt. 7:7-8)  Hper ”Paga”, voimakkaasti, vetoa, mene väliin. Ovi avataan. Luuk. 11:5-11: Jumala on halukas antamaan, mutta me emme välttämättä ole valmiita ottamaan vastaan rukousvastausta ennen kuin Jumala on tehnyt meidät siihen kykeneviksi. Silloin saamme parhaan rukousvastauksen.

Ilm. 3:17-18. Oletko valmis puhdistettavaksi? ”Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

  1. Jeesuksen veren merkitys

”Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan. Ja mitä tahansa anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista.” (1. Joh. 3:21-22). Saat rukousvastauksia, jos sydämesi ei syytä sinua, ts. sydämesi on puhdas.

”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.

”Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.” (Ef. 2:13).

”Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina…..hän meni oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen….kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri….puhdistaakaan meidän omatuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” (Hepr. 9:11-14).

Jeesuksen veri puhuu puolestamme syyttäjää vastaan. Jeesuksen veressä omatuntomme puhdistetaan ja meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään, suoraan Isän sydämelle. ”Jeesuksessa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.” (Kol. 1:14)

”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan… Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” (2. Kor. 5:19,21)

  1. Rukous Jeesuksen nimessä

Jeesuksen nimi on maan ja taivaan suurin salaisuus. Se avaa pääsyn kaikkeinpyhimpään. Jumala vastaa aina Jeesuksen tähden ja itsensä tähden.

Harva ymmärtää, että sinut on liitetty Jumalan perheeseen, Kristuksen ruumiiseen ja siksi olet saanut samat oikeudet Isän edessä kuin Jeesuksella on (Joh. 14:101-14).

Jeesus asuu omissaan Pyhässä Hengessä ja heillä on oikeus käyttää Jeesuksen nimeä.

Jeesuksen nimi on kuin valtakirja, edustat Jeesusta.

  1. Rukous Pyhässä Hengessä

Rukoukseen tarvitaan Jumalan ihme. Se on rukouksen Hengen saaminen. Sen saamiseksi harjoita sanaa.

”Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa Hengessä Isän luo.” (Ef. 2:18)

Tarkkaile motiivejasi. ”Te anotte, mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti kuluttaaksenne kaiken himoissanne.” (Jaak. 4:3)

Jeesus sanoi: ”Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.” (Joh. 4:23-24)

”Myös Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta.” (Room. 8:26-27)

”Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta….” (1. Kor. 2:7)

Yleinen virhe on, ettei malteta odottaa Pyhän Hengen ilmoittamia asioita.

  1. Esirukoilija (käytäntöä)

Pyhä Henki etsii esirukoilijoita. Esirukoilijalla on suuri vastuu. Esirukoilijan kutsumus ei sovellu kaikille.

”Minä olen etsinyt heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, ettei se tuhoutuisi. Sellaista miestä ei ole löytänyt.” (Hes. 22:30). Esirukous tarkoittaa väliin menemistä.

Jes. 59:14-16: ”Hän näki, ettei ollut ketään, hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa tuki häntä.”

Mooses ja Paavali panivat koko elämänsä peliin kansansa puolesta.

Esirukoilija tulee osalliseksi Herran antamista rukoustaakoista.

Esirukouksen laki: samaistua siihen, jonka puolesta rukoilee; oltava valmis ottamaan hänen paikkansa, kuten Jeesus otti meidän paikkamme.

Pyhä Henki antaa esirukoilijalle rukousaiheet. Suunnitelmallisesti.

Esirukoilijan tulee olla valmis itse toimimaan rukousvastauksena, sijaiskärsijänä.

Esirukoilijalla on tietty asema Jumalan edessä jollain tai useammalla elämän alueella (esim. jonkun sairauden osalta, tai olla ”orpojen isä”) ja saada Jumalalta aina kaikki heitä koskevat tarpeet tyydytetyiksi.

Esirukoilija on vastuussa tuloksen saavuttamisesta, koska hänellä on asema saavuttaa tällainen lopputulos. Mutta hänellä on oikeus saada kaikki omatkin tarpeensa tyydytetyiksi Jumalalta.

Jumalan rakkaudella ei ole mitään rajaa, jos Hän saa rakastaa esim. pieniä lapsia tai ”kadun kansaa” kauttasi.

Esirukoilijan tulee antaa ruumiinsa täydellisesti Pyhän Hengen temppeliksi, Room. 12:1, ja antaa Pyhän Hengen elää omaa Vapahtajan elämää sinussa koko maailman kadotettujen puolesta.

Pyhällä Hengellä tulee olla täydellinen hallintavalta; oma liha tulee viedä täysin ristille, vehnänjyvän kuolemisen laki (Joh. 12:24).

Kun Pyhä Henki ottaa hallinnan, kaikki elämänalueesi (raha, kunnianhimo, luonnollinen kiintymys vanhempiin ja lapsiin, ruumiin vietit, rakkauselämä) tulee alistaa hänelle. Ps. 4:4 ”Tietäkää: Herra on erottanut hurskaan itseään varten.”

Lihan ristiinnaulitseminen tapahtuu asteittain.

Pyhän Hengen tulee saada elää kauttasi kokonaan maailmalle, ei lainkaan itsellesi.

Koko ajan mennään uskon varassa.

Kysymys on siitä, tahdotko olla tällainen esirukoilija?

  1. Lopuksi

Kaikki oikea ja tehokas rukous lähtee Golgatan ristiltä ja sen täytetystä työstä.

Jumala etsii esirukoilijoita. Sinua tarvitaan! ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan.” (Matt. 9:37-38)

 

17.8.2018 Hannu Äimänen


P.s. Suositeltavaa kirjallisuutta: Ole Hallesby. Rukouksen ihmeellinen maailma/Esirukoilija Rees Howells/Yrjö Muller. Rukouksen mies/Lars Enarsonin luennot TV7:lla yleisotsikolla Jerusalemin muureilla