Syventäen Raamattua

Syventäen Raamattua -kurssi on tarkoitettu jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Kurssi koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksitellen. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Kurssi sopii hyvin myös Raamatun monimuoto-opiskelun jatkoksi. Jokaiseen jaksoon on suunniteltu myös siihen kuuluvat tehtävät, jotka saa halutessaan suorittaa ja silloin opintopisteiden edellytykset täyttyvät.

 


ONKO JÄRKEVÄÄ USKOA JUMALAAN?

Kuvaus:
Tällä kurssilla teol. tri Eero Junkkaala käy läpi keskeisimpiä argumentteja kristinuskon puolustamiseksi. Esillä ovat mm. luomakunnan ja tieteellisen maailmankuvan välinen suhde, luomakunnan monet ihmeelliset yksityiskohdat, Jumalan olemassaolon todistukset sekä mistä tiedämme, mikä on oikein ja väärin. Jumalan erityisen toiminnan alueelta käsiteltävänä ovat Raamattu ja Jeesuksen historiallisuus, Jeesuksen tekemät ihmeet ja ylösnousemus sekä kristinuskon erityislaatuisuus.

Tavoitteet:
Osallistuja osaa tunnistaa ja hyödyntää keskeisimpiä argumentteja kristinuskon puolustamiseen liittyen.

EeroJunkkaalaPe 3.9.2021 klo 15-19
La 4.9.2021 klo 10-17
Opettajana teol. tri Eero Junkkaala
Kurssimaksu 100 € (pe 40 € / la 60 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 27.8.2021 mennessä
* Kurssin laajuus 0,5 op
* Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla etäyhteyden avulla

 


MITEN RAAMATUSTA TULI RAAMATTU?


Kuvaus:
Vanhan ja Uuden testamentin muodostaman kokonaisuuden synty on ollut vuosisatoja kestänyt prosessi. Raamatun tekstimateriaalin arvellaan syntyneen noin tuhannen vuoden kuluessa. Kurssipäivän aikana käydään läpi sekä Vanhan että Uuden testamentin syntyyn liittyviä prosesseja sekä mitä kaikkea on tapahtunut, ennen kuin meillä on kädessämme suomenkielinen kirja nimeltä Raamattu.

Vanhan testamentin osalta teemoina ovat esim. kertomukset ja kertomuskokonaisuudet, varhaiset käsikirjoitukset ja Qumranin löydöt, kreikankielinen Vanha testamentti eli Septuaginta ja kristittyjen Vanha testamentti.

Uuden testamentin syntyyn liittyen käydään läpi mm. evankeliumitekstien syntyyn liittyviä asioita, Paavalin kirjeitä sekä sitä, kuinka Uuden testamentin kokoelma vakiintui.

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää ja osaa hahmottaa Raamatun syntyprosessiin liittyviä asioita ja kysymyksiä.

ElinaPerttilarajattLa 2.10.2021 klo 10-17
Opettajina teol. tri Elina Perttilä (kuvassa) ja teol. maist., HuK Elina Lapinoja
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 24.9.2021 mennessä

* Kurssin laajuus 0,25 op
* Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla etäyhteyden avulla

 


PAAVALI KREIKASSA


Kuvaus:
Koulutuspäivän aikana perehdymme Paavalin toimintaan Kreikassa, työn tuloksena syntyneisiin seurakuntiin Filipissä, Tessalonikassa ja Korintissa sekä Paavalin niihin lähettämiin kirjeisiin. Käsittelemme mm., millaisia haasteita ympäröivä kulttuurien ja uskontojen kirjo niille asetti. Pohdimme myös, mitä voimme oppia ensimmäisten kristittyjen toiminnasta näissä seurakunnissa. Lisänä ovat valokuvat ja tiedot arkeologiasta ja kulttuurista Paavalin jalanjäljillä -matkalta Kreikassa.

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää Kreikassa syntyneiden seurakuntien tilannetta ympäröivässä maailmassa ja miten se ilmenee Paavalin kirjeissä.

                      La 30.10.2021 klo 10-17
KirstiKosonen2Jarikasvot80
Opettajina teol. maist. Jari A. Jolkkonen sekä teol. maist., lehtori Kirsti Kosonen
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 22.10.2021 mennessä
* Kurssin laajuus 0,25 op

 

 

ILMASTONMUUTOS, YMPÄRISTÖKYSYMYKSET, KATASTROFIT JA PANDEMIAT RAAMATUN VALOSSA

Kuvaus:
Luomisen teologian mukaan ihminen on suhteessa luomakuntaan ja suhteessa myös Jumalaan. Ihminen on myös vastuussa ympäristöstä ja luonnon hyvinvoinnista. Erityisen ajankohtaista se on nyt, kun ilmastonmuutos kiihtyy ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Miten ilmastonmuutos, ympäristökysymykset, katastrofit ja pandemiat näyttäytyvät Raamatun valossa? Näistä aiheista alustaa teol. tri Eero Junkkaala tällä kurssilla. 

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää, mitä Vanha ja Uusi testamentti opettavat ihmisen suhteesta luontoon ja ympäristöön, miltä pandemiat ja katastrofit näyttäytyvät Raamatun valossa sekä osallistuja osaa arvioida sitä, miten kristityn tulee toimia suhteessa ilmastonmuutokseen, pandemioihin ja katastrofeihin.

EeroJunkkaalaPe 21.1.2022 klo 15-19
La 22.1.2022 klo 10-17
Opettajana teol. tri Eero Junkkaala
Kurssimaksu 100 € (pe 40 € / la 60 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 12.1.2022 mennessä
* Kurssin laajuus 0,5 op
* Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla etäyhteyden avulla

 

 

KÄRSIMYS JA MYÖTÄTUNTO

Kuvaus:
Koulutuksen teemoja ovat mm: Miten suhtaudumme kärsimykseen? Miten lähimmäisenä kohtaamme kärsivän? Mitä voimme oppia Jobin kärsimyksestä ja miten Jumala lohduttaa kärsivää ihmistä?

Terapeutti, toimittaja ja kirjailija Salme Blomster käsittelee koulutuspäivän aikana kärsimyksen teemaa. Hän on tarapeuttina kohdannut monia kärsiviä. Hänen mukaansa kärsimykseen sisältyy usein suurempi siunaus kuin ymmärrämmekään.

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää, miten voi suhtautua kärsimykseen ja osaa hahmottaa, kuinka voi osoittaa myötätuntoa kärsivää lähimmäistä kohtaan.

La 5.2.2022 klo 10-17
Opettajana terapeutti, toimittaja ja kirjailija Salme Blomster
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 26.1.2022 mennessä

* Kurssin laajuus 0,25 op
* Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla etäyhteyden avulla

 

 

BIBLIODRAAMAPÄIVÄ

Kuvaus:
Bibliodraama koostuu toiminnallisista menetelmistä, jossa ryhmässä tutkitaan Raamatun tekstiä. Bibliodraama on elävä ja tekstikeskeinen työskentelytapa, joka saa opiskelijat löytämään Raamatun sanoman oman kokemuksensa kautta. Bibliodraamassa eläydytään rooleihin, jotka nousevat Raamatun teksteistä. Bibliodraama koostuu kolmesta osasta: virittäytymisestä, toimintavaiheesta ja jakamisesta.
 

Tällä bibliodraamakurssilla tutkimme yhdessä Ruutin kirjaa eri tavoin eläytyen. Teemme sen esimerkiksi mielikuvamatkaa tehden liikkuen ja näytellen.

Et tarvitse mitään erityisosaamista. Ota mukaan vain itsesi ja rento vaatetus. 

RailiRuotsalainenBibliodraamaPäivään otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. Kurssipäivä toteutuu, jos on kuusi osallistujaa.      

Tavoitteet:
Osallistuja osaa tulkita ja hahmottaa bibliodraaman roolityöskentelyn ja eläytymisen avulla Raamatun teksteistä mm. tapahtumia, ilmiöitä, ongelmia, jännitteitä ja suhteita.

La 19.2.2022 klo 10-17
Opettajana diakoni, bibliodraamaohjaaja Raili Ruotsalainen
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 9.2.2022 mennessä

* Kurssin laajuus 0,25 op

OHJELMA     lauantaina 19.2.2022     
09.30             Tulokahvit
10.00-10.15   Aamuhartaus
10.15-12.45   Työskentely 1 ja 2 (tauko sopivassa välissä)  
12.45-13.15   Ruokailu
13.15-16.45   Työskentely 3 ja 4 (kahvi ja tee sopivassa välissä)
16.45-17.00   Päivän päätös + hartaus

 


RUKOUS RAAMATUSSA


Kuvaus:
Kurssipäivien aikana käsittelemme Vanhan testamentin rukouksia ja rukoilijoita ja syvennymme psalmeihin rukouskirjana.

Perehdymme Jeesuksen ja Paavalin tapaan rukoilla. Pohdimme miten he opettivat ensimmäisiä kristittyjä rukoilemaan ja käyttämään rukousta voimavaranaan elämän eri vaiheissa.

Tutustumme elämyksellisesti kirkon monimuotoiseen rukousperinteeseen.

Tavoitteet:
Tavoitteena on 
syventää tietämystä VT:n henkilöistä rukoilijoina, laajentaa käsitystä Jeesuksesta ja Paavalista rukoilijoina ja rukouksen opettajina sekä syventää tietämystä ja saada harjoitusta kirkon rukousperinteestä.

Pe 22.4.2022 klo 15-19
La 23.4.2022 klo 10-17

MarjaHPKirstiKosonen2
Opettajina teol. maist., lehtori Kirsti Kosonen sekä raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen  
Kurssimaksu 100 € (pe 40 € / la 60 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 13.4.2022 mennessä. Kurssin laajuus 0,5 op.       Kirsti                                                                                                                                                                      Marja

Etukäteistehtävät
Etukäteistehtävät rikastuttavat työskentelyä ja saat kurssista enemmän. Kuitenkin kurssille olet yhtä lämpimästi tervetullut, vaikket olisi tehnyt tehtäviä.
1. Tutustu kolmeen valitsemaasi Vanhan testamentin rukoilijaan. Kirjaa sitten millaisessa tilanteessa he rukoilivat, miten heidän rukouksensa eroavat Uuden testamentin rukouksista ja mitä voimme oppia heiltä rukouksesta.
2. Psalmit. Kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän teksteissä on evankeliumin lisäksi VT:n ja UT:n kirjeiden lukukappaleet ja psalmiteksti. Tutustu kymmenen pyhäpäivän teksteihin. Pohdi, miten psalmien tekstit liittyvät päivien kokonaisuuteen. Pyhäpäivien psalmit löydät esim. Päivän tunnussanasta, Sanan Aika -kirjasta ja Kirkon kalenterista.
Lähetä tehtäväsi:
Helsingin Raamattukoululle, Töölönkatu 7 A 3, 00100 Helsinki 
tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lisätietoja kurssista saat Marja Heimala-Pelkoselta puh. 050 363 3900.

OHJELMA     perjantaina 16.4.2021
14.30             Tulokahvit
15.00             Aloitamme kelttiläisin rukouksin
15.15             Raamatun rikkaasta rukouksen maailmasta, VT:n rukoilijoita 
16.45             Ruokailu
17.15             Etukäteistehtävien antia ryhmissä
                      Mooses rukoilijana  
18.45-19.00   Päivän päätös Herran siunauksen ajatuksin

OHJELMA     lauantaina 17.4.2021
09.30             Aamupalaa
10.00             Aamuvirsiä ja armenialaisia rukouksia
10.15             Psalmit rukouskirjana  
11.45             Jeesus rukoilijana ja rukouksen opettajana, Isä Meidän -rukouksen juurista  
12.45             Ruokailu
13.15             Paavali rukoilijana ja rukouksen opettajana   Kirsti
14.45             Kahvia ja mannapaloja
15.15             Kirkon rukousperinteestä   Marja
16.45-17.00   Kurssin päätös Jeesuksen rukouksen ajatuksin


Ilmoittautumiset Raamattukoululle
Puh. 09 491 667 tai 040 512 6612, Jari A. Jolkkonen
Sähköposti:  Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

RAAMATUN KERTOMUKSET ELÄVIKSI - TEEMANA ENKELIT

Kuvaus:
Tule jäsentämään ja analysoimaan Raamatun enkelikertomuksia. Haluatko saada niihin lisää elävyyttä ja toiminnallisuutta? Tule kirjoittamaan draamaa tai tekemään enkelikirjaa tai enkelirasteja.
Koulutuksessa käymme läpi Raamatusta nousevia enkelikertomuksia: mm. enkelit evankeliumeissa, Apostolien teoissa, Ilmestyskirjassa ja 1. Mooseksen kirjassa. 

Tavoitteet:
Osallistuja tuntee Raamatun enkelien aseman, roolien, merkityksen ja toiminnan yleispiirteet. Osallistuja osaa analysoida ja jäsennellä Raamatun enkelikertomuksia niin, että osaa hyödyntää niitä esim. draaman käsikirjoituksen tekemisessä ja esittämisessä.

Pe 16.9.2022 klo 15-19
La 17.9.2022 klo 10-17

MarjaHP2020AnkiA
Opettajina fil. maist. Anki Arpiainen sekä raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen.
Anki
 on luonnontieteiden, matematiikan ja raamattukerhon asiantuntija ja opiskelee teologiaa. Hän on toiminut yli 30 vuotta raamattukerhojen ohjaajana ja tehnyt materiaalia raamattukerhoja varten.  
Kurssimaksu 100 € (pe 40 € / la 60 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 7.9.2022 mennessä. Kurssin laajuus 0,5 op.


 

USKONTUNNUSTUS - MIHIN KIRKKO USKOO?

Kuvaus:
Käymme teol. tri Juho Sankamon johdolla kristillisiä uskontunnustuksia läpi (mm. Nikean ja apostolinen). Jo apostolien ajoista alkaen kristityt ovat tunnustaneet uskonsa selkein sanoin. Mihin kirkko uskoo, on sanoitettu uskontunnustuksessa: Uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Miten uskontunnustus liittyy Raamattuun? Miten uskontunnustus määrittelee kristillisyyden rajat ja miten uskontunnustus vahvistaa yhteisöllistä identiteettiämme kristittyinä? Näitä pohdimme koulutuksen aikana.

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää mihin tarkoituksiin uskontunnustus on syntynyt ja miksi tunnustamme uskoa. Osallistuja osaa myös hahmottaa, miten uskontunnustuksen lauseet liittyvät Raamattuun ja miten yhteinen uskontunnustus vahvistaa identiteettiämme kristittyinä. 

JuhoSankamoPe 7.10.2022 klo 15-19
La 8.10.2022 klo 10-17

Opettajana teol. tri Juho Sankamo
Kurssimaksu 100 € (pe 40 € / la 60 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 28.9.2022 mennessä

* Kurssin laajuus 0,5 op
* Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla etäyhteyden avulla