Varatuomari Hannu Äimänen

Gideon

Oletko koskaan piileskellyt kiven takana? Minä olen. Ainakin unessa. Näin samankaltaisen unen neljä kertaa. Se tuli mieleeni lukiessani Tuomarien kirjasta Gideonista (Tuom. 6-8). Unessa piileskelin ison kiven takana erään aukion laidassa. Aukion takana oli metsää. Minun piti mennä Lemin kirkkoon saarnaamaan. Äkkiä olin tuossa kirkossa. Oli tavaton kiire. Olin ilman vaatteita ja päälleni puettiin kiireessä alba. Sitten juosten saarnatuoliin. Mutta kun piti aloittaa, minulla ei ollut mitään sanottavaa!

Eräänä päivänä luin lähetyssaarnaaja Jukka Rokan kirjoituksen mykistä saarnaajista. He olivat sellaisia, joilla ei ollut mitään sanottavaa. He olivat lukeneet sellaista teologista ja muuta kirjallisuutta, joka oli sammuttanut heidän uskonsa. Heillä ei ollut enää mitään sanottavaa seurakunnalle. Kun uni toistui neljä kertaa, ajattelin, että sillä oli minulle jokin viesti. Tajusin oman taipumukseni fundeeraamiseen ja helposti hämilleni joutumiseen. Päätin olla varovainen ja pitäytyä Raamattuun.

En halunnut olla julistaja, jolla ei ole enää mitään sanottavaa. Hinta siitä on liian kallis. Samalla ajattelin, että kiven takana piileskely kertoi siitä, etten hevin suostu astumaan esiin ja avautumaan. Kätken helposti sisimpäni toisilta. Se kostautuu avoimuuden kustannuksella. Jos kätket sisimmät ajatuksesi, piiloudut silloin myös rakkaudelta. Kiellät itseltäsi mahdollisuudet läheisyyteen muiden kanssa. Pitäisi tulla kiven takaa näkyväksi, tulla omaksi itsekseen sellaisissakin tilanteissa missä ei ole ennen ollut. Jumala myös riisuu ja sitten pukee. Piiloudutko sinä läheisiltäsi, ystäviltäsi, lähimmäisiltäsi? Uskallatko ottaa riskejä? Uskallatko elää?

Gideon oli piilossa viinikuurnassa. Hän oli, kuten minäkin, pohjimmiltaan arka mies. Mutta juuri sieltä piilosta Herra otti hänet käyttöönsä. Jumala näkee jokaisen eikä kukaan voi Häneltä kätkeytyä. Hän tietää, mitä Hän kunkin kohdalla on ajatellut, myös sinun ja minun. Jumala kutsui Gideonin vapauttamaan Israelin midianilaisten sorrosta, johon kansan luopumus Herrasta oli sen vienyt.

Kansa oli joutunut midianilaisten ahdistamana suureen kurjuuteen ja he huusivat avukseen Herraa. Tuossa tilanteessa Herra ilmestyi Gideonille ja sanoi: ”Herra kanssasi, sinä urhea soturi!” Uskomaton sanoma miehelle, joka väheksyi itseään. Mutta Jumala näkee sinut ja minut toisin kuin me itse näemme itsemme. Hän näkee meissä olevat mahdollisuudet ja päämäärän, johon Hän meidät vie jo edeltäkäsin. Saat olla arka luonnostasi ja silti – ja ehkä juuri siksi - Jumala voi sinua käyttää.

Gideonia vaivasi paha alemmuuskompleksi. Hän valitti Herralle: ”Voi, herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuivat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille.” Gideon ei nähnyt mitään toivoa tilanteessa. Hänen maailmansa oli musta eikä hän näyttänyt olevan kovinkaan kiinnostunut saamaan sinne valoa. Tuntuuko tutulta?

Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi: ”Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut!” Mutta Gideon vastasi: ”Herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin.” Herra sanoi: ”Kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies.” Jumala ei odottanut Gideonilta ihmettä eikä suuria voimia, kyvykkyyttä ja lahjoja, vaan vain sitä, että tämä oli käytettävissä. Meidänkään ei tarvitse etsiä suurempia siunauksia kuin Jumala meille antaa. Ei tarvitse yrittää olla enemmän kuuliainen tai antautua syvemmin Jumalalle saadaksemme enemmän Pyhää Henkeä. Pyhä Henki on lahja, jota emme voi millään omilla teoillamme emmekä ylipäätään millään ehtoja täyttämällä ansaita, vaan Raamatun mukaan saamme Pyhän Hengen kuulemalla uskossa evankeliumin sanaa. Kysymys on vain siitä, saako Jumala tehdä elämässäsi sitä, mitä Hän tahtoo. Kun Jumala tekee, kysymys ei ole siitä, mitä meillä on, vaan siitä, että Jumala on täynnä voimaa. Hän on kaikkivaltias ja kaikkialla läsnä oleva. Näin Jumala tahtoi rohkaista myös Gideonia, että tämä olisi katsonut Häneen eikä itseensä. Riittää, että annat Jumalalle ne eväät, mitä sinulla nyt on - kuten 5 leipää ja 2 kalaa – eikä niitä, mitä sinulla ei ole.

Epäjumalat

Kristillisen ylioppilasliikkeen isä paroni Paul Nicolay kirjoitti: ”Ennen kuin Gideonista voi tulla siunattu välikappale Jumalan kädessä, täytyi hänen yksityiselämässään, hänen kodissaan tapahtua jotain. Siellä oli epäjumala. (Tiesitkö muuten, että saatanalle, tuolle epäjumalalle, on ominaista tyhjyys, jollainen valitettavasti vallitsee myös monen ihmisen elämässä? Saatanan ominaispaino on tyhjyys ja siksi hän vihaa sen paljastumista). Gideonin mielestä se ei ollut paha asia. Mutta Jumala avasi hänen silmänsä ja hän tunsi, että se täytyi poistaa. Tämä oli käänteentekevä silmänräpäys Gideonin elämässä. Tottelisiko hän Jumalaa, vai pelkäsikö hän täyttää Jumalan käskyä? Hän pelkäsi kovasti isäänsä, joka palveli Baalia. Hänen tulevaisuutensa oli vaarassa. Jättäisikö hän yksityiselämänsä entiselleen menettäen sen, mitä Jumala oli hänelle valmistanut?” Onko sinun elämässäsi jokin epäjumala, jokin joka on sinulle rakkaampi ja tärkeämpi kuin Jumala? Kenties toinen ihminen, jota rakastat enemmän kuin Jeesusta, kenties omat suunnitelmasi jne.? Jos on, sinun on tehtävä parannus ja hylättävä väärät perustukset.

Gideon joutui testiin. Hänen tuli tuhota isänsä epäjumalat. Hänelle isä oli ollut auktoriteetti. Monen pojan auktoriteetti on nykyisinkin oma isä. Auktoriteetti voi olla myös opettajasi, esimiehesi tms., joita olet pelännyt tai pelkäät yhä. Jumala halusi parantaa Gideonin väärästä riippuvuudesta ja romuttaa tuon auktoriteettiuskon ja epäjumalanpalveluksen. Kun Gideon tarttui tehtävään - hän teki sen yöllä, koska ei päivällä uskaltanut – hän huomasikin lopulta, että Jumala oli hoitanut hänen suhteensa isään jo edeltä käsin. Isä ei ollutkaan hänelle vihainen, vaan puolusti häntä niitä heimolaisia vastaan, jotka tahtoivat lynkata Gideonin kun tämä oli uskaltanut repiä maahan Baalin alttarin ja kaatanut sen vieressä seisoneen asera-paalun. Tuo testi oli välttämätön Gideonille, että hän pystyi täyttämään sen tehtävän, jonka Jumala hänelle uskoi. Sinäkin voit joutua testiin. Kuuntele silloin enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

Villat

Kun Gideon kutsuttiin vapauttamaan israelilaiset, hän pani Jumalan testiin. Hän sanoi: ”Osoita minulle, että todella teet minusta Israelin pelastajan, kuten olet luvannut.” Sitten hän teki kaksi kertaa villakokeen (kts. tarkemmin Tuom. 6:36-40). Jumala suostui tuohon. Mutta se ei ole Hänen tapansa toimia yleisesti. Ihmiset asettavat Jumalalle usein ehtoja: tee sitä ja tätä. Jos teet niin, niin sitten uskon ja tottelen. Tämä on aivan väärin ja Jumalan kiusaamista. Ei Hän ole velvollinen vastaamaan tällaiseen. Hän on ehtojemme yläpuolelle. Hänen tulee asettaa ehdot ja meidän totella, ei päinvastoin. Siksi Jumala ei useinkaan anna meille vastausta tällaiseen. Sen sijaan Hän osoittaa meille Sanaansa. Sanasta saamme riittävät ohjeet. Vain poikkeuksellisesti Hän suostuu ”villatestiin.” En suosittele. En myöskään suosittele mannalappuja tai sormipaikkoja säännöllisenä tapana etsiä Jumalan johdatusta. Jumala haluaa kasvattaa meitä ymmärrykseen ja itsensä tuntemiseen Sanansa kautta. Mutta Gideonin pyyntöön Hän suostui, ilmeisesti siksi, että Gideon tarvitsi arkuutensa vuoksi erittäin suurta rohkaisua ja pelissä oli niin paljon. Gideon joutui hirvittävän vaikeaan uskon koetukseen, sillä taistelu ratkaistiin uskon eikä miesvoiman tasolla.

Gideonilta kysyttiin

uskaltaisiko hän lähteä vihollista kohti jos miesvoimaa pienennettäisiin olennaisesti? Olisitko sinä uskaltanut? Midianilaisia oli yhtä paljon kuin meren hiekkaa! Gideonilla oli 32 000 miestä. Mutta Herra sanoi: siinä on liikaa! Lopulta vain 300 miestä saatiin ottaa taisteluun. Miksi? Gideon riisuttiin täysin omista voimistaan, jotta kunnia tulisi yksin sille, jolle se kuului: Jumalalle. Gideon tehtiin täysin riippuvaiseksi Jumalasta. Hän ei voinut turvata kehenkään muuhun kuin Jumalaan. Jumala valitsee johtajiksi yleensä sellaisia, jotka pitävät itseään vähäpätöisimpinä. Hän voi toimia tehokkaimmin niiden välityksellä, jotka tuntevat syvimmin oman riittämättömyytensä ja jotka nojaavat Häneen johtajanaan ja voimansa lähteenä. Hän tekee heidät väkeviksi yhdistämällä heidän heikkoutensa omaan voimaansa. Valta turmelee helposti ja siksi Jumala voi suoda vain muutamille tavallista enemmän vastuuta ja menestystä heidän tulematta itsevarmoiksi ja riippumattomiksi Hänestä. Siksi Jumala ei valitse niitä, joita maailma ihailee. He ovat usein ylpeitä ja itsevarmoja ja ajattelevat tulevansa toimeen ilman Jumalaa.

Gideonin varustus

Gideon jakoi miehilleen torvet ja ruukut, joiden sisään oli kätketty palava soihtu. Miehet eivät käyttäneet edes miekkaa. Mistä se johtui? Aivan ilmeisesti avain onnistumiseen oli ajoituksessa. Miehet olivat paikalla juuri oikeaan aikaan, jolloin vihollinen oli heikoimmillaan ja helpoimmin yllätettävissä. Jumala vaikutti, että kun Gideon puhalsi keskellä yötä torveen ja ruukut rikottiin, vihollinen joutui pahaan sekasortoon ja alkoi taistella itseään vastaan. Voitto saatiin, koska Jumala itse oli sen takana.

Emme mekään tarvitse aseiksemme miekkaa emmekä tuliaseita. Varustuksenamme on Jumalan sota-asu (Ef. 6), Sana ja rakkaus. Tuo Sana on kylläkin miekka, kaksiteräinen miekka. Se paljastaa ja haavoittaa, mutta myös parantaa (Hepr. 4:12). Viime kädessä kukaan ei voi vastustaa Jumalan Sanaa eikä rakkautta, kun ne tulevat kohti, ellei ihminen sitten ole täysin paaduttanut itseään. Room. 5:5 (-38): ”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Tuota rakkautta jokainen meistä tarvitsee.

Tuli ruukussa kertoo Pyhästä Hengestä, perheesi aarteesta. Kun usko omiin mahdollisuuksiisi murtuu ja olet kuin särkynyt saviruukku, tuo aarre tulee parhaiten näkyviin. Vaali tätä tulta äläkä päästä sitä tuhkan alle sammumaan. Puhalla se liekkiin aina uudelleen. Ja Jumala on siunaava sinua ja perhettäsi.