Helsingin Raamattukoulusäätiö

Helsingin Raamattukoulu on itsenäinen säätiö, jonka taloudesta ja hallinnosta vastaa hallitus.


Hallituksen jäsenet ovat vuonna 2024

 • Marko Mattila, sairaalapastori puheenjohtaja
 • Paula Enckell, pastori
 • Jari A. Jolkkonen, toiminnanjohtaja
 • Vesa Kosonen, teol. maist., dipl.ins.
 • Jukka Mynttinen, kauppat. maist.
 • Elina Perttilä, teol. toht., kirkkoherra
 • Wiking Vuori, lakimies


HELSINGIN RAAMATTUKOULU – Pyhän Kirjan asiantuntija

Helsingin Raamattukoulusäätiön hallituksessa vahvistettu strategia

Kanna sinä Raamattua, niin se kantaa sinua läpi elämän.

Hyvä Ystävä,

Meillä on ilo kertoa Sinulle Helsingin Raamattukoulusta ja sen toiminnasta.

 • Edistämme Raamatun opiskelua ja tuntemusta.
 • Luotamme kolmiyhteisen Jumalan johdatukseen.
 • Sitoudumme luterilaiseen kirkkoon ja toimimme ekumenian hengessä.
 • Haluamme rakentaa ja syventää ihmisten yhteyksiä omiin seurakuntiinsa.
 • Haluamme rakentaa vuoropuhelua ja pysytellä tulkinnallisten ristiriitojen ulkopuolella.

Raamattukoulua (aloitettu v. 1951) ylläpitää Helsingin Raamattukoulusäätiö.

MITÄ HELSINGIN RAAMATTUKOULUSSA OPETETAAN?
Opetamme kattavasti koko Raamatun sisältöä ja innostamme ja tuemme opiskelijoita Raamatun tuntemisessa. Koska Raamattu on kaikkia kristittyjä ja kristillisiä kirkkokuntia yhdistävä pyhä kirja, voimme jokainen tulla sen äärelle.

KENELLE OPISKELU ON TARKOITETTU?
Opetus on tarkoitettu kaikille riippumatta aiemmasta koulutuksesta tai hengellisestä vakaumuksesta. Kohderyhmänä ovat kaikki Raamatusta kiinnostuneet.

Haluamme kohdata jokaisen kouluun tulevan sellaisena ihmisenä kuin hän on.

MINKÄLAISIA KOULUTUSOHJELMIA ON TARJOLLA?
Tarjoamme Raamatun korkeatasoista ja innostavaa perus- ja täydennyskoulutusta, ei ammattiin johtavaa koulutusta. Koulu tahtoo panostaa myös seurakuntien piirissä toimivien työntekijöiden ja vastuunkantajien raamattukoulutukseen.

Raamatun monimuoto-opiskelu
Systemaattisinta ja laajinta Raamatun opetusta löydät Raamatun monimuoto-opiskelussa.

Monimuoto-opiskelu soveltuu eri-ikäisille, erilaisen kokemus- ja koulutustaustan omaaville ihmisille. Se tukee erinomaisesti myös seurakuntien tehtävissä toimivia työntekijöitä ja seurakuntalaisia.

Koulutusohjelmassa hahmotetaan kokonaiskuva Raamatusta ja luetaan koko Raamattu ohjatusti läpi. Tavoitteena on antaa valmiuksia itsenäiseen kristilliseen ajatteluun ja edellytyksiä kokoelämän kestävään Raamatun lukemiseen ja opiskelemiseen.

Etäopiskelu mahdollistaa laajojen opetuskokonaisuuksien käsittelyn, vaikka opiskelijat ovat normaalissa päivätyössä eri puolilla Suomea. Oppiminen on prosessi, jossa vuorottelevat lähiopetusjaksot, itsenäinen Raamatun lukeminen ja käsiteltävästä jaksosta nousevat etätehtävät. Opetuksessa käytetään luovia opetusmenetelmiä, joilla pyritään syventämään käsiteltävien asioiden sisäistämistä.

Muu koulutus ja opetustoiminta
Muuta koulutusta ja opetustoimintaa, kuten viikoittaista Raamatun opetusta, seurakuntatapahtumia, raamattupäiviä sekä opastettuja raamattuaiheisia nukkenäyttelyjä, toteutetaan tarpeen mukaan.

Kirkon työntekijöitä tukevia koulutusohjelmia ovat tällä hetkellä varhaisnuorten ohjaajille tarkoitettu raamattukerhokoulutus, pyhäkoulun ja varhaiskasvatuksen diplomikoulutus sekä raamattupiirin ohjaajien koulutus. Tarvittaessa koulutuskokonaisuuksia voidaan muokata eri opiskelijaryhmien tarpeiden mukaisiksi.

Järjestämme myös kristilliseen elämään liittyvää koulutusta ja tapahtumia, kuten juhlia, opintomatkoja ja – retkiä.

Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumi
Miesfoorumin toiminta perustuu Raamatun tutkimiseen ja keskinäiseen yhdessäoloon, jonka tavoitteena on miesten hengellinen ja henkinen kasvu. Toiminnan peruselementtejä ovat Raamattu, rukous, laulu ja musiikki sekä yhdessäolo. Monen kutsumus on selkiintynyt sen toiminnassa. Miesfoorumi on tärkeä sekä miehille että koululle.

KOULUN YHTEISTYÖKUMPPANIT
Olemme avoimia kaikelle sellaiselle yhteistyölle, joka tukee koulun tehtävää ja jossa voimme tuoda positiivisen panoksen yhteistyökumppaneillemme. Haluamme rakentaa   seurakuntayhteyttä ja olla luotettava ja hyvä yhteistyökumppani.

Teemme yhteistyötä useiden seurakuntien kanssa. STEP-opintokeskus on myös Helsingin Raamattukoulun yhteistyökumppani. Helsingin Raamattukoulu on Suomen Lähetysseuran, Raamatunlukijain Liitto ry:n ja Kirkkopalveluiden jäsenjärjestö.

Lahden seurakunnissa ovat raamattuluennot jatkuneet katkeamatta yli 60 vuotta ja Lahden Elojuhlia on yhdessä seurakuntien kanssa pidetty yli 50 vuotta.

TULE MUKAAN
Helsingin Raamattukoulusäätiöllä on itsenäinen vastuu koulun taloudesta. Toimintaa johtavat säätiön hallitus ja toiminnanjohtaja.

Rahoituksemme perustuu ratkaisevasti vapaaehtoiseen tukeen. Otamme vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Voit tukea kouluamme monin eri tavoin ja siten turvata sen tulevaisuutta.

Helsingin Raamattukoulusäätiön kannatusyhdistys ry tukee koulun toimintaa. Olet tervetullut yhdistyksen jäseneksi.

Koulun tilaisuuksista tehtyjen äänitteiden ja koulun tuottaman materiaalin valmistuksesta ja myynnistä huolehtii Helsingin Raamattukoulun Kustannus Oy.

Toivomme Sinun kiinnostuvan koulustamme, joka sijaitsee kodikkaissa tiloissa Finlandia-talon ja Kansallismuseon tuntumassa, yli sata vuotta vanhan jugend-talon toisessa kerroksessa.

Tervetuloa mukaan toimintaamme Raamatun äärelle!

Jeesus korostaa opetuksensa merkitystä elämän kestävänä perustana.
Helsingin Raamattukoulussa opetetaan ja opitaan Raamattua.