Syventäen Raamattua

Syventäen Raamattua -kurssi on tarkoitettu jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Kurssi koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksitellen. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Kurssi sopii hyvin myös Raamatun monimuoto-opiskelun jatkoksi. Jokaiseen jaksoon on suunniteltu myös siihen kuuluvat tehtävät, jotka saa halutessaan suorittaa ja silloin opintopisteiden edellytykset täyttyvät.


LUTHERIN GALATALAISKIRJEEN SELITYS
Tavoitteet:
Osallistuja syventää ymmärrystään Galatalaiskirjeen lohdullisen opetuksen merkityksestä uskon elämälle Lutherin selitysteoksen avulla. Kurssin laajuus 0,5 op.
Kuvaus: 
Reformaation juhlavuoden kunniaksi tutustumme yhteen Martti Lutherin pääteoksista eli Galatalaiskirjeen selitykseen. Tämän laajan selitysteoksen avulla käymme Galatalaiskirjeen läpi.
Galatalaiskirjeen selitys on yksi Martti Lutherin pääteoksia. Hän piti sitä erityisen tärkeänä siksi, että nimenomaan Galatalaiskirjeessä Roomalaiskirjeen ohella tulee "pelastus yksin armosta uskon kautta" kirkkaana ja lohdullisena esille.
Pe 20.10.2017 klo 15-19
La 21.10.2017 klo 10-17
Jari Rankinen
Opettajana teol. maist., pastori, Suomen Teologisen Instituutin vs. pääsihteeri Jari Rankinen       
Kurssimaksu 80 € (40 € / päivä) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 10.10.2017 mennessä
OHJELMA perjantaina 20.10.2017
14.30             Tulokahvit
15.00             Alkuhartaus
15.15-16.45   Ensimmäinen luku. Minä Paavali, apostoli. Miksi ja keille Paavali kirjoitti? Voiko uskonasioissa olla varma?
16.45-17.15   Ruokailu
17.15-18.45   Toinen luku. Kristus elää minussa. Mitä se tarkoittaa, voiko sen tuntea?
18.45-19.00   Päivän päätös + hartaus

OHJELMA lauantaina 21.10.2017
09.30             Tulokahvit
10.00-10.15   Aamuhartaus
10.15-11.30   Kolmas luku. Te mielettömät. Kaksi tietä Jumalan luo. Mitä kaste merkitsee?
11.45-12.45   Neljäs luku. Kun aika oli täyttynyt. Miten Paavali luki ja tulkitsi Vanhaa testamenttia? Alkuvoimat?
12.45-13.15   Ruokailu
13.15-14.45   Viides luku. Vapauteen. Mistä olemme vapaita? Rakkaus vai Jumalan käskyt?
14.45-15.15   Kahvia ja mannapaloja
15.15-16.45   Kuudes luku. Kantakaa toistenne taakkoja. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Entä se, että maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle?
16.45-17.00   Päivän päätös + hartaus


MESSIASENNUSTUKSET VANHASSA TESTAMENTISSA

Tavoitteet:
Hahmotetaan Vanhan testamentin lukuisat Messias-profetiat ja niiden täyttyminen Jeesuksessa Kristuksessa. 0,5 op.
Kuvaus:
Kurssilla käydään läpi Vanhan testamentin Messiasennustuksia mm. ennen Daavidin aikaa, Daavidin ajalta sekä profeettakirjojen Messiasennustuksia. Vanha testamentti ei ole vain juutalaisen kansan historiaa, vaan siellä on suuri määrä profetioita, jotka täyttyivät Jeesuksessa.
Pe 24.11.2017 klo 15-19
La 25.11.2017 klo 10-17
Opettajana tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelinen       
Kurssimaksu 80 € (40 € / päivä) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 14.11.2017 mennessä


RAAMATUN KERTOMUKSET ELÄVIKSI  
RAAMATTUKERHOKOULUTUS
Tavoitteet:
Osallistuja
- osaa kertoa kiinnostavasti varhaisnuorille Raamatun kertomuksia
- osaa etsiä Pietariin liittyvien kertomusten ydinsanoman ja oleelliset asiat
- tuntee Pietarin elämänkaaren eri vaiheet
- osaa käyttää kerronnan tukena erilaisia Raamatun opetusmenetelmiä kuten flanelloja, raamatturasteja, nukkeja
Kuvaus:
Kurssilla harjaannutaan kertomaan kiinnostavasti Raamattua varhaisnuorille. Perehdymme kiinnostavan kerronnan elementteihin. Mikä on kertomuksen ydin? Mitä haluan sanoa? Miten aloitan ja lopetan kertomuksen kiinnostavasti? Mitä yksityiskohtia otan esiin? Perehdymme kurssilla myös Pietarin elämään kertomusten ja luovien tapojen avulla. Kurssin laajuus 0,5 op.
Pe 26.1.2018 klo 15-19
La 27.1.2018 klo 10-17
Opettajina raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen ja fil. maist. Anki Arpiainen  
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 16.1.2018 mennessä


KRISTUKSEN KIRKKO
Tavoitteet:
Osallistuja
- tietää, mitä Raamattu opettaa kirkosta ja seurakunnasta
- osaa tunnistaa kirkon tuntomerkit Raamatun ja tunnustuskirjojen mukaan
- ymmärtää varhaisten seurakuntien elämää, liturgiaa ja kirkkorakennuksia
- tuntee virkojen, tehtävien ja johtajuuden kehittymisen Apostolien tekojen ja kirjeiden pohjalta
Kuvaus:
Syvennymme ensimmäisten seurakuntien elämään Raamatun ja teologian tohtori Juho Sankamon johdolla. Temppeli nähtiin Jumalan kotina, paikkana, jossa Jumalan läsnäolo lepäsi. Seurakunnan esikuvat ovat Vanhassa testamentissa. Kirkolla oli suuri merkitys alkukristillisyydessä. Tutustumme myös varhaisten seurakuntien elämään sekä virkojen, tehtävien ja johtajuuden kehitykseen. Kurssin laajuus 0,5 op.
Pe 13.4.2018 klo 15-19
La 14.4.2018 klo 10-17
Opettajana teol. tri Juho Sankamo       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 3.4.2018 mennessä


RAAMATUN HISTORIALLINEN MAANTIETO

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää, miten Raamatun historia on osa todellista maailmanhistoriaa sekä osaa sijoittaa Raamatun tapahtumat kartalle.
Kuvaus:
Tällä kurssilla käydään Raamatun tapahtumia läpi historian ja maantieteen näkökulmasta. Työskentelytapa on sellainen, että osanottajat saavat karttasivuja, joita täytetään erivärisillä kynillä. Kullakin värillä on omat symboliset merkityksensä. Karttatyöskentelyssä pyritään ottamaan huomioon uusin historiallinen ja arkeologinen tieto. Tuloksena Raamatun tapahtumat alkavat elää aivan uudella tavalla. Karttasivut ja tarvittavat värikynät sisältyvät kurssimaksuun ja ne annetaan osallistujille kurssin alussa. Kurssin laajuus 0,5 op.
Pe 25.5.2018 klo 15-19
La 26.5.2018 klo 10-17
Opettajana teol. tri Eero Junkkaala       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 15.5.2018 mennessä


RAAMATTUPIIRIN OHJAAJAKOULUTUS

Tavoitteet:
Osallistuja tuntee erilaisia raamattupiirejä, osaa valmistella ja ohjata niitä seurakunnassa.
Kuvaus:
Kurssipäivän aikana käydään läpi tapoja käsitellä Raamatun sisältöä, ryhmäkäyttäytymisen lainalaisuuksia, ohjaajan roolia raamattupiirissä, raamattupiirin toimintamuotoja sekä raamattupiirin ohjaajan apuvälineitä. Kurssin laajuus 0,25 op.
La 29.9.2018 klo 10-17
Opettajina pastori Jari A. Jolkkonen ja raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen    
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 18.9.2018 mennessä


PIENTEN PROFEETTOJEN SUURI SANOMA

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää pienten profeettakirjojen historiallisen tilanteen ja sanoman avainjakeiden ja ajankuvan perusteella.
Kuvaus:
Vanhan testamentin 12 pientä profeettaa muodostavat kokonaisuuden, jossa sisältö, sanoma ja soveltaminen linkittyvät yhteen. Sisältö paljastaa ihmisen pienuuden ja Jumalan suuruuden, kuinka Jumala on kansojen ja historian Herra, joka kuljettaa kansaansa joskus outoja teitä. Kurssin laajuus 0,25 op.
La 20.10.2018 klo 10-17
Opettajana toiminnanjohtaja, kirjailija, pappi Teuvo V. Riikonen       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 9.10.2018 mennessä


NÄIN TAPAHTUI, JOTTA TOTEUTUISI
- MATTEUKSEN EVANKELIUMIN FORMULALAINAUKSET

Tavoitteet:
- Osallistuja tietää, mitä ovat formulalainaukset, jotka ovat Matteuksen evankeliumin erityispiirteitä
- Osallistuja osaa jäsentää, miten Vanha testamentti ja Uusi testamentti liittyvät toisiinsa formulalainausten kautta
- Osallistuja ymmärtää, miten Jeesus Nasaretilainen on Vanhan testamentin ennustama Messias
Kuvaus:
Matteus kirjoitti evankeliuminsa juutalaisille, joille Vanhan testamentin kirjoitukset olivat tuttuja. Hän viittaa evankeliumissaan moniin Messias-ennustuksiin ja todistaa niihin vedoten, että Jeesus Nasaretilainen on kirjoitusten lupaama Messias. Muista evankeliumeista poiketen Matteus käyttää neljäntoista Messias-ennustuksen yhteydessä erityistä sanamuotoa, minkä vuoksi niitä kutsutaan formulalainauksiksi. Kurssilla tutkitaan tarkemmin, mitä ne ovat ja mihin Vanhan testamentin kohtiin ne viittaavat sekä niiden sisältöä. Luentojen lomassa on toiminnallista työskentelyä. Kurssin laajuus 0,25 op.
La 24.11.2018 klo 10-17
Opettajana teol. maist., dipl.ins. Vesa Kosonen       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 13.11.2018 mennessä


Ilmoittautumiset Raamattukoululle

Puhelin:  09 491 667 tai 040 512 6612, Jari A. Jolkkonen
 Sähköposti:  sähköposti