Syventäen Raamattua

Syventäen Raamattua -kurssi on tarkoitettu jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Kurssi koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksitellen. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Kurssi sopii hyvin myös Raamatun monimuoto-opiskelun jatkoksi. Jokaiseen jaksoon on suunniteltu myös siihen kuuluvat tehtävät, jotka saa halutessaan suorittaa ja silloin opintopisteiden edellytykset täyttyvät.


HUNAJAINEN KIRJAKÄÄRÖ - HESEKIELIN KIRJA

Tavoitteet:
- osallistuja osaa sijoittaa Hesekielin kirjan sanoman historialliseen tilanteeseen
- osallistuja ymmärtää paremmin Hesekielin kirjan kuvakieltä ja symboliikkaa
Kuvaus:
Tutustumme monien mielestä vaikeaselkoiseen Hesekielin kirjaan, jonka kuvakielen, profetiallisuuden ja symboliikan ymmärtäminen vaativat syvempää perehtymistä. Hesekiel julistaa kirjassaan mm. tuomiota luopuneelle Juudalle ja Jerusalemille. Hän kuitenkin lohduttaa pakkosiirtolaisuudessa elävää kansaa ja ennustaa myös maailmanhistorian viimeisistä tapahtumista.
Tutustumme Hesekielin kirjaan tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelisen johdolla. (Hän on kirjoittanut Hesekielin kirjan kommentaarin Hunajainen kirjakäärö.) Kurssin laajuus 0,25 op.
PekkaELa 19.1.2019 klo 10-17
Opettajana tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelinen       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 11.1.2019 mennessä
Ohjelma:
09.30            Tulokahvit
10.00-10.15  Aamuhartaus
10.15-11.30  Varoitus Jerusalemille, luvut 1-12
11.45-12.45  Jumalan pitkämielisyys, luvut 13-24
12.45-13.15  Ruokailu
13.15-14.45  Sana naapurikansoille, luvut 25-32
14.45-15.15  Kahvia ja mannapaloja
15.15-16.45  Tulevaisuus ja toivo, luvut 33-48
16.45-17.00  Päivän päätös + hartaus


LOPUNAJAT JA ILMESTYSKIRJA

Tavoitteet:
- osallistuja osaa tunnistaa Ilmestyskirjan erilaisia tulkintatapoja
- osallistuja ymmärtää keskeisimmät teemat ja kirjan rakenteen
- osallistuja osaa tulkita Ilmestyskirjan sanomaa Vanhan testamentin lopunaikoja kuvaavien kirjoitusten valossa ja verrata niihin
Kuvaus:
Tällä Syventäen Raamattua -jaksolla käymme läpi Ilmestyskirjaa teol. tri Juho Sankamon johdolla. Tutustumme myös laajasti Vanhan testamentin profetioihin, erityisesti Danielin, Hesekielin ja Jesajan kirjoissa. Samoin syvennymme Jeesuksen lopunajan puheisiin.
Vaikka Ilmestyskirja on monelta osin vaikeasti tulkittava, rohkaistaan Ilmestyskirjan alussa (Ilm. 1:3) ja lopussa (Ilm. 22:7) siihen perehtymään. Juho Sankamo ottaa esiin myös sen miten varhaiset kristityt ja myöhemmät tutkijat ovat tulkinneet Ilmestyskirjaa. Kurssin laajuus 0,5 op.
JuhoSPe 15.2.2019 klo 15-19
La 16.2.2019 klo 10-17
Opettajana teol. tri Juho Sankamo       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 8.2.2019 mennessä


EEDENISTÄ ITÄÄN JA TAKAISIN
Tavoitteet:
- osallistuja ymmärtää Messiaaseen viittaavia näkökulmia Mooseksen kirjojen perusteella
- osallistuja ymmärtää, kuinka Jumala haluaa rakentaa yhteyttä uudestaan ihmiseen Eedenistä karkotuksen jälkeen
Kuvaus:
Kurssipäivänä käymme teol. lis. Jukka Norvannon johdolla läpi ihmisten karkottamista Eedenistä ja kuinka Jumala etsii ihmistä ja valmistaa pelastustietä, jotta ihminen löytäisi takaisin Eedeniin. Pääpaino kurssilla on Vanhasta testamentista, erityisesti Raamatun alkukertomuksista ja Mooseksen kirjoista nousevissa kuvissa, jotka eri tavoin ennakoivasti viittaavat Jeesuksessa Kristuksessa valmistettuun pelastustiehen ja kuinka Jumala haluaa vapauttaa ihmisen synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Kurssin laajuus 0,25 op.
JukkaNorvantoLa 6.4.2019 klo 10-17
Opettajana teol. lis. Jukka Norvanto       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 29.3.2019 mennessä


RAAMATUN KERTOMUKSET ELÄVÄKSI - RAAMATTUKERHOKOULUTUS
Tavoitteet:

- osallistuja osaa rakentaa Raamatun henkilöistä henkilökuvia erilaisin menetelmin
- osallistuja kykenee tekemään Raamatun henkilöstä pienen käsikirjoituksen ja ohjaamaan siihen perustuvan draaman
- osallistuja kykenee kysymysten avulla tuomaan esiin kertomuksen ydinsisällön
Etukäteistehtävän tavoite: Osallistuja pohtii Ruutin kirjan sisältöä ja tekee siitä kysymyksiä liittyen eri teemoihin (12 kysymystä). Teemoja voivat olla esim. muukalaisuus, luottamus Jumalaan, huolenpito, Ruutin, Noomin ja Boasin henkilökuvat ja keskinäiset suhteet sekä Ruutin kirjan tarinan nivoutuminen Messiaaseen.
Kuvaus:
Koulutuksessa harjaannutaan kertomaan kiinnostavasti Raamattua varhaisnuorille. Perehdymme kiinnostavan kerronnan elementteihin. Mikä on kertomuksen ydin? Mitä haluan sanoa? Mitä yksityiskohtia otan esiin? Tällä kurssilla käymme läpi Ruutin kirjaa ja siitä nousevia teemoja. Pohdimme myös sitä, miten Ruutin, Noomin ja Boasin esimerkki soveltuu tämän päivän ihmisen elämään / omaan elämääni.
Menetelmät: kertomuksen laatiminen ja esittäminen tietystä näkökulmasta, draama, kysymyskertomus, keskustelu, raamatturastit. Kurssin laajuus 1 op.
Ennakkotehtävä: Lue Ruutin kirja 2-3 kertaa. Tee siitä kysymyksiä liittyen eri teemoihin (vähintään 12 kysymystä).
Pe 11.10.2019 klo 15-19
La 12.10.2019 klo 10-17
MarjaHPAnkiA
Opettajina fil. maist. Anki Arpiainen sekä raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen  
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 4.10.2019 mennessä


       Anki                                                                                                                                                                      Marja

RAAMATUN TAPAHTUMAT LÄHI-IDÄN HISTORIASSA 1000 - 400 eKr.
Tavoitteet:
- osallistuja ymmärtää Vanhan testamentin tapahtumien ja Lähi-idän yleisen historian välisen yhteyden
- osallistuja ymmärtää Vanhan testamentin tapahtumat osana Lähi-idän historiaa
- osallistuja osaa eritellä Vanhan testamentin tapahtumien kokonaisuudet ja sijoittaa ne aikajanalle
Kuvaus:
Tarkastelemme Israelin kansan vaiheita kuningas Daavidin ajasta lähtien (noin 1010-970 eKr.) aina Juudan kansan pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeiseen aikaan 400-luvulle eKr. asti. Tarkastelemme, miten Israel ja muut Lähi-idän pikkuvaltiot selvisivät suurvaltojen valtataisteluissa. Vertailemme Israelin kansan vaiheita VT:n kirjoitusten, Lähi-idän historiankirjoituksen sekä arkeologisten todisteiden valossa.
Pohdimme myös mm. seuraavia aiheita:
- Mitä Raamatun ulkopuoliset lähteet kertovat Raamatun henkilöistä ja tapahtumista?
- Minimalismi ja maksimalismi arkeologiassa
- Miten suhtautua asioihin, joista Lähi-idän historiankirjoitus sekä arkeologia vaikenevat?
Vuorovaikutteisten luentojen lomassa on toiminnallista työskentelyä. Kurssin laajuus 0,25 op.
La 23.11.2019 klo 10-17301
Opettajana teol. maist., dipl.ins. Vesa Kosonen    
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 15.11.2019 mennessä


Ilmoittautumiset Raamattukoululle

Puhelin:   09 491 667 tai 040 512 6612, Jari A. Jolkkonen
 Sähköposti:  Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huom! vaihda etuosa sanaan toimisto