Syventäen Raamattua

Syventäen Raamattua -kurssi on tarkoitettu jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Kurssi koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksitellen. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Kurssi sopii hyvin myös Raamatun monimuoto-opiskelun jatkoksi. Jokaiseen jaksoon on suunniteltu myös siihen kuuluvat tehtävät, jotka saa halutessaan suorittaa ja silloin opintopisteiden edellytykset täyttyvät.


PSALMIEN LÄHTEILLÄ

Tavoitteet:
Osallistuja syventyy psalmien kirjan syntyhistoriaan ja taustaan. Osallistuja pohtii, mikä oli psalmien sanoma oman aikansa ihmisille ja mikä se on meille sekä saa yhteisöllisen kokemuksen psalmeista ja psalmivirsistä laulamalla.
Kuvaus:
Kurssi on suunniteltu niin, että tiedollisten teemojen rinnalla on laulamista, musiikkia ja luovia tehtäviä.
Etukäteistehtävän tavoite:
Osallistuja pohtii pyhäpäivän psalmien osuutta jumalanpalvelusteksteissä ja kirkkovuoden kulussa. 2 op.
Pe 22.9.2017 klo 15-19
La 23.9.2017 klo 10-17
Opettajina teol. maist., dipl.ins. Vesa Kosonen ja raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen       
Kurssimaksu 80 € (40 € / päivä) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä

LUTHERIN GALATALAISKIRJEEN SELITYS
Tavoitteet:
Osallistuja syventää ymmärrystään Galatalaiskirjeen lohdullisen opetuksen merkityksestä uskon elämälle Lutherin selitysteoksen avulla. 0,5 op.
Kuvaus: 
Reformaation juhlavuoden kunniaksi tutustumme yhteen Martti Lutherin pääteoksista eli Galatalaiskirjeen selitykseen. Tämän laajan selitysteoksen avulla käymme Galatalaiskirjeen läpi.
Pe 20.10.2017 klo 15-19
La 21.10.2017 klo 10-17
Opettajana teol. tri Ville Auvinen       
Kurssimaksu 80 € (40 € / päivä) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 10.10.2017 mennessä

MESSIASENNUSTUKSET VANHASSA TESTAMENTISSA
Tavoitteet:
Hahmotetaan Vanhan testamentin lukuisat Messias-profetiat ja niiden täyttyminen Jeesuksessa Kristuksessa. 0,5 op.
Kuvaus:
Kurssilla käydään läpi Vanhan testamentin Messiasennustuksia mm. ennen Daavidin aikaa, Daavidin ajalta sekä profeettakirjojen Messiasennustuksia. Vanha testamentti ei ole vain juutalaisen kansan historiaa, vaan siellä on suuri määrä profetioita, jotka täyttyivät Jeesuksessa.
Pe 24.11.2017 klo 15-19
La 25.11.2017 klo 10-17
Opettajana tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelinen       
Kurssimaksu 80 € (40 € / päivä) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 14.11.2017 mennessä

RAAMATUN KERTOMUKSET ELÄVIKSI  
RAAMATTUKERHOKOULUTUS
Tavoitteet:
Osallistuja
- osaa kertoa kiinnostavasti varhaisnuorille Raamatun kertomuksia
- osaa etsiä Pietariin liittyvien kertomusten ydinsanoman ja oleelliset asiat
- tuntee Pietarin elämänkaaren eri vaiheet
- osaa käyttää kerronnan tukena erilaisia Raamatun opetusmenetelmiä kuten flanelloja, raamatturasteja, nukkeja
Kuvaus:
Kurssilla harjaannutaan kertomaan kiinnostavasti Raamattua varhaisnuorille. Perehdymme kiinnostavan kerronnan elementteihin. Mikä on kertomuksen ydin? Mitä haluan sanoa? Miten aloitan ja lopetan kertomuksen kiinnostavasti? Mitä yksityiskohtia otan esiin? Perehdymme kurssilla myös Pietarin elämään kertomusten ja luovien tapojen avulla. Kurssin laajuus 0,5 op.
Pe 26.1.2018 klo 15-19
La 27.1.2018 klo 10-17
Opettajina raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen ja fil. maist. Anki Arpiainen  
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 16.1.2018 mennessä

KRISTUKSEN KIRKKO
Tavoitteet:
Osallistuja
- tietää, mitä Raamattu opettaa kirkosta ja seurakunnasta
- osaa tunnistaa kirkon tuntomerkit Raamatun ja tunnustuskirjojen mukaan
- ymmärtää varhaisten seurakuntien elämää, liturgiaa ja kirkkorakennuksia
- tuntee virkojen, tehtävien ja johtajuuden kehittymisen Apostolien tekojen ja kirjeiden pohjalta
Kuvaus:
Syvennymme ensimmäisten seurakuntien elämään Raamatun ja teologian tohtori Juho Sankamon johdolla. Temppeli nähtiin Jumalan kotina, paikkana, jossa Jumalan läsnäolo lepäsi. Seurakunnan esikuvat ovat Vanhassa testamentissa. Kirkolla oli suuri merkitys alkukristillisyydessä. Tutustumme myös varhaisten seurakuntien elämään sekä virkojen, tehtävien ja johtajuuden kehitykseen. Kurssin laajuus 0,5 op.
Pe 13.4.2018 klo 15-19
La 14.4.2018 klo 10-17
Opettajana teol. tri Juho Sankamo       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 3.4.2018 mennessä

RAAMATUN HISTORIALLINEN MAANTIETO
Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää, miten Raamatun historia on osa todellista maailmanhistoriaa sekä osaa sijoittaa Raamatun tapahtumat kartalle.
Kuvaus:
Tällä kurssilla käydään Raamatun tapahtumia läpi historian ja maantieteen näkökulmasta. Työskentelytapa on sellainen, että osanottajat saavat karttasivuja, joita täytetään erivärisillä kynillä. Kullakin värillä on omat symboliset merkityksensä. Karttatyöskentelyssä pyritään ottamaan huomioon uusin historiallinen ja arkeologinen tieto. Tuloksena Raamatun tapahtumat alkavat elää aivan uudella tavalla. Karttasivut ja tarvittavat värikynät sisältyvät kurssimaksuun ja ne annetaan osallistujille kurssin alussa. Kurssin laajuus 0,5 op.
Pe 25.5.2018 klo 15-19
La 26.5.2018 klo 10-17
Opettajana teol. tri Eero Junkkaala       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 15.5.2018 mennessä


Ilmoittautumiset Raamattukoululle

Puhelin:  09 491 667 tai 040 512 6612, Jari A. Jolkkonen
 Sähköposti:  sähköposti